Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO PŁOCK, DZ. NR NR 261/1, 261/4
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku

prowadzone jest, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, iż grunt zajęty pod drogę publiczną –   drogę lokalną miejską nr 3101223 – ul. Romualda Traugutta, położony w obrębie Działki, jednostka ewidencyjna M. Płock, oznaczony w rejestrze gruntów  jako  działka  nr  261/1  o   pow. 0,0103 ha i działka nr 261/4 o pow. 0,0987 ha,  stał się z dniem 01.01.1999 r. własnością Gminy – Miasto Płock.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3- go Maja 16, III piętro, w pok. 321 (tel.24 235-11-24).

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą: SPN-P.7533.82.2013

Czas wytworzenia informacji: 2013-09-19 15:08:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-09-19 15:10:56 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 812