Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.4.7.2014.ES OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
A A A

                    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
                                  o wszczęciu postępowania

    Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) informuję, że w dniu 3 listopada 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia, na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm. ), pozwolenia na budowę:

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna

inwestycja: budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 400kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów, teren gminy Stanisławów – etap II – w zakresie budowy słupów nr: 53, 57 oraz montażu przewodów w przęsłach: 52B-53, 53-54, 54-55, 57-58.

Obszar objęty inwestycją: gmina Stanisławów, obręb Wólka Czarnińska, działki ewidencyjne nr: 69/3, 73/3, 77/5, 77/7, 83/3, 85/3, 87/3, 90/3, 96/5, 100/3, 102/3, 104/1, 106/5, 110/1, 471, 229/1, 228/1, 491/2, 240, 242/2, 242/5, 406, 408, 410, 477, 337, 338.

Obszar w oddziaływaniu inwestycji w gminie Stanisławów, na którym nie będą prowadzone roboty budowlane objęte przedmiotowym postępowaniem – obręb Wólka Czarnińska, działki ewidencyjne nr: 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 468, 242/7, 482, 470, 478, 265, 346, 348, 349, 350, 352/1, 353, 355/1, 358/1, 361/3, 361/4, 364/1, 367/1, 371/1, 376/1, 379/1, 382/1, 385/1, 388/1, 391/1, 394/1, 397/1, 400/1, 404, 336, 412, 414, 339, 340, 311/2, 314/1, 317/1, 320, 323/1, 326/1, 329/1, 480, 331.

    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 603, w godzinach: 1200-1600 w poniedziałki oraz w godzinach: 800-1200 w środy i piątki), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 

WI-III.7840.4.7.2014.ES

Czas wytworzenia informacji: 2015-02-02 09:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-02-02 09:59:06 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 121