Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA - GM. ZIELONKA
A A A

Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, iż zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Zielonka, w obrębie 5-60-01, oznaczone jako działki nr 128/1 o pow. 0,0409 ha, nr 10/1 o pow. 0,0222 ha, nr 124/1 o pow. 0,0147 ha, nr 168/1 o pow. 0,0053 ha, nr 175/1 o pow. 0,0479 ha, nr 206/1 o pow. 0,0924 ha, nr 207/1 o pow. 0,0044 ha, nr 211/1 o pow. 0,0068 ha, nr 26/1 o pow. 0,0047 ha, nr 28/1 o pow. 0,0378 ha, które z dniem 17 października 2011 r., stały się własnością samorządu województwa mazowieckiego na mocy art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2011 r. (znak: BOII-mfp-772-127/2-2913/10/11) oraz poprzedzającą ją decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r. (znak: WIŚ.II.SMS.7119-D/145/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinku od km 20+643 (granica m. st. Warszawa) do km ok. 41+400 (początek projektowanej obwodnicy m. Stanisławów) / w związku z korektą geometrii drogi rzeczywisty pikietaż projektowanego odcinka drogi został określony jako: od km 20+643 do km 41+360/, na terenie powiatu Mińsk Mazowiecki (gminy: Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Stanisławów) oraz powiatu Wołomin (gmin Zielonka) województwa mazowieckiego - kategoria obiektów budowlanych XXV, XXVI, XXVIII”.

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-19 11:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-03-19 11:41:11 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1082