Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY MACIEJOWICE GRUNTÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBACH: PODZAMCZE, ORONNE I MALAMÓWKA
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajęty pod drogę publiczną – gminną, stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością  Gminy Maciejowice:

  • grunt położony w obrębie Podzamcze, w obrębie Oronne, w obrębie Malamówka gmina Maciejowice, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki: nr 214 o pow. 0,37 ha, nr 2152 o pow. 2,94 ha i nr 489 o pow. 1,46 ha, a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną – gminną  Nr 3624008, relacji  droga krajowa 807 – Podzamcze – Malamówka – droga wojewódzka 565.

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 110 (tel. 25 632-50-33). 

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-S 7533.10.2013.A.P-W.

Czas wytworzenia informacji: 2013-03-12 09:59:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-03-12 10:00:18 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 987