Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ CERTYFIKACJI - CFE-I
A A A


Oddział Certyfikacji - CFE-I

Kierownik:

Magdalena Ostrowska
Telefon: 22 695 64 09  pokój 626
e-mail: mostrowska@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. Weryfikacja wydatków dla RPO WM wykazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM (IZ RPO WM) w deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność w celu przygotowania deklaracji wydatków do Instytucji Certyfikującej (IC)
 2. Wnioskowanie o blokowanie procesu certyfikacji w ramach RPO WM
 3. Gromadzenie, analiza i uwzględnianie w procesie certyfikacji prognoz płatności, sprawozdań z realizacji RPO WM otrzymywanych od IZ RPO WM
 4. Monitorowanie postępu realizacji RPO WM (w tym monitorowanie zasady n+2/n+3)
 5. Gromadzenie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie wydatków w ramach RPO WM oraz przekazywanie do IC informacji o nieprawidłowościach
 6. Analiza wyników kontroli i audytów przeprowadzanych w IZ RPO WM oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)
 7. Analiza zgodności dokumentów horyzontalnych oraz wewnętrznych w zakresie zadań realizowanych przez oddział certyfikacji
 8. Udział w kontrolach przeprowadzanych przez oddział kontroli w IZ RPO WM i w IP II
 9. Pełnienie funkcji Administratora Merytorycznego oraz obsługa Krajowego Systemu Informatycznego KSI (SIMIK 07-13) w celu zapewnienia skutecznego i zgodnego z przepisami wykorzystania funduszy strukturalnych
 10. Przechowywanie dokumentów związanych z certyfikacją wydatków i przygotowanie ich do archiwizacji
 11. Opiniowanie instrukcji wykonawczej, zmian do instrukcji wykonawczej IZ RPO WM oraz zaktualizowanego opisu systemu zarządzania i kontroli RPO WM 
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-06 15:39:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-15 09:01:07 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2013-05-06 15:39:38 Osoba modyfikująca informację: Michał Patora
  ilość odwiedzin: 34856