Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (DZ. NR 96, 99, 102, 51)
A A A

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA  NA WŁASNOŚĆ

  POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ

(dz. nr 96, 99, 102, 51)

 

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Sierpecki prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną –  część drogi powiatowej: nr 31123 „Sierpc - Ligowo” (obecnie: nr 3726) położonych w gminie Mochowo obręb Śniechy oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki:

- nr 96 o pow. 0,6700 ha ,

- nr 99 o pow. 0,2900 ha ,

- nr 102 o pow. 0,5200 ha,

- nr 51 o pow. 1,8300 ha

stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Sierpeckiego.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 344/P/2012 do Nr 347/P/2012 (znak SPN-P.7533.112-115.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

     

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-08 10:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-08 10:47:08 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 910