Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958)  oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

  • 25 z obrębu 2-07-18 o pow. całkowitej 0,1039 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0010 ha, prac polegających na demontażu i ponownym montażu napowietrznej linii energetycznej;
  • 27 z obrębu 2-07-18 o pow. całkowitej 0,0622 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części ww. działki o pow. 0,0008 ha, prac polegających na przebudowie napowietrznej linii energetycznej;
  • 72 z obrębu 2-07-18 o pow. całkowitej 0,0131 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części ww. działki o pow. 0,0017 ha, prac polegających na montażu słupa energetycznego oraz ułożeniu kabli linii energetycznej L=2,0m,
  • 30/2 z obrębu 2-07-18 o pow. całkowitej 0,0195 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części ww. działki o pow. 0,0063 ha, prac polegających na montażu napowietrznej linii energetycznej;
  • 49/5 z obrębu 2-06-18 o pow. całkowitej 0,0089 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części ww. działki o pow. 0,0090 ha, prac polegających na demontażu i ponownym montażu napowietrznej linii energetycznej L=16,0 m, demontażu istniejącego słupa energetycznego i ułożeniu kabla energetycznego L=14,0 m wraz z montażem słupa energetycznego;
  • 79/2 z obrębu 2-06-18 o pow. całkowitej 0,0725 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części ww. działki o pow. 0,0047 ha, prac polegających na demontażu i ponownym montażu napowietrznej linii energetycznej L=8,0m.

Decyzją Nr 203/10 z dnia 01 lipca 2010r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji budowa drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem „Marynarska”. Etap III: POW S2 od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła) – obiekty budowlane kategorii XXV, XXVIII i XXVI.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Czas wytworzenia informacji: 2011-04-22 21:35:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-04-22 21:39:19 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1812