Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONA W GMINIE SZYDŁOWIEC, OBRĘB SZYDŁOWIEC, OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NUMER 1477/5
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.267) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,

oznaczoną w ewidencji gruntów jako numer 1477/5 o powierzchni 0,0141 ha, położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, która na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 5/2010 z dnia 15 października 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa drogi krajowej S7 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego – etap I od km 487+104,15 do km 506+802,18” stała się własnością Skarbu Państwa z dniem 30 marca 2012 r.

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-17 16:53:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-05-17 16:55:18 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 882