Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-I.7821.17.6.2013.AK1 OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ. O WYDANIU DEC NR 45/14 Z 31.01.2014
A A A

                 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

      Działając na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), 

                                        zawiadamiam,
 
     o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 31 stycznia 2014 r. decyzji Nr 45/14, znak:  WIŚ-I.7821.17.6.2013.AK1, utrzymującej w mocy decyzję Nr 281/BIA/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2013 r., znak: AM-WAAB.6740.169.2013.JKO, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy, reprezentowanemu przez Pana Pawła Samka, na realizację inwestycji drogowej:  budowa linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym ulic Światowida i Projektowanej, cz. I – km od 0+000,00 do km 2+451,00 ul. Światowida wraz z ul. Projektowaną, na terenie działek  - w ul. Światowida nr ew.:  1/2, 1/5, 2/2, 2/3, 2/9, 3/2, 4/6, 4/11, 5/2, 9/2, 10/2, 12/2, 18/2, 19/2, 24/2, 25/2, 26/2, 26/23, 26/14, 26/15, 26/16, 28/2,  28/8, 28/9, 28/17, 29/4, 29/25, 29/12, 29/27, 31/5, 31/22, 31/24, 31/12, 32/2, 33/7, 33/4, 37/17, 37/18, 37/21, 41/5, 41/27, 42/2, 45/7, 46/4, 47/2, 48/1, 49/1, 53/6, 57/2, 59/2, 229/3, 230 w obrębie 4-01-22; na działkach nr ew.: 13/1, 16/18, 16/20, 16/24, 16/29,16/31, 16/33, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 17/20, 75/16 w obrębie 4-03-04; na działkach nr ew.: 17, 18, 27, 28/1, 29/3, 31, 42/4, 44/1, 45/5, 49, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/7, 51/8, 51/9, 51/10, 51/12,  51/13, 51/16, 51/18, 51/19, 51/20, 51/21, 51/22, 51/23, 51/24, 51/25, 51/26, 51/27 w obrębie 4-03-05; na działkach nr ew.: 48/12, 48/13, 48/14, 51/7, 51/5, 51/6, 52/2, 52/8, 52/9, 52/10, 53/1, 53/2, 66/1 w obrębie 4-03-06; na działkach nr ew.: 19/15, 19/16, 19/17, 20/4 w obrębie 4-03-09;  na działkach nr ew.: 66/1,69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1, 75/2, 76 w obrębie 4-03-21; na działkach nr ew.: 1/13, 1/14, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 w obrębie 4-03-22;  na terenie działek  - w ul. Projektowanej nr ew.: 11/3, 11/4, 14/3, 15/3, 15/4, 16/3, 28/3, 29/3, 42/3, 43/3, 44/3, 45/3, 56/12, 56/10, 56/8, 57/3, 58/5, 61/3, 62/3, 63/3, 64/3, 70/3, 71/5, 72/12, 72/9, 74/3, 75/3, 77/3, 78/3, 82/15, 82/17, 82/19, 82/21, 83/3, 85/6, 86, 87/1, 87/7, 89/3, 90/5, 90/7, 109/9 w obrębie 4-03-22,

                                       oraz informuję,


o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią tej decyzji w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5, II piętro, wejście F od Al. Solidarności, pokój nr 500, w godzinach:  poniedziałki 12-16; środy 8-12, piątki 8-12; tel. 22  695-65-10.
     Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                            Pouczenie

      Na decyzję stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
WIŚ-I.7821.17.6.2013.AK1

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-02-10 14:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-02-10 14:37:18 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 798