Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA 1/8 UDZIAŁU W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE SZYDŁOWIEC, GMINA SZYDŁOWIEC, DZ. NR 1452/6
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267)

– informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za 1/8 udziału w części nieruchomości położonej w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, oznaczonej jako działka numer 1452/6 o powierzchni 0,0339 ha.

Powyższa nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 5/2010 z dnia 15 października 2010 r., znak WIŚ.R/PP/7119-Sz/2/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego – etap I – od km 487+104,15 do km 506+802,18”.

Jednocześnie informuję strony postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 300

Czas wytworzenia informacji: 2013-08-20 12:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-08-20 12:32:38 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 869