Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZUTOWO, OBRĘB BLINNO, SZCZUTOWO - GMINA WIEJSKA, DZ. NR 74
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku  prowadzone jest, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),

postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, iż grunt zajęty pod drogę publiczną –  drogę gminną nr 314003 / Podlesie – Blinno/- aktualny nr drogi nr 370603 W, położony w obrębie Podlesie, jednostka ewidencyjna Szczutowo – Gmina Wiejska, oznaczony w rejestrze  gruntów jako   działki: nr  517/1  o   pow. 0,3900 ha i nr 517/2 o pow. 0,3600 ha oraz położony w obrębie Blinno, jednostka ewidencyjna Szczutowo – Gmina Wiejska, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 74 o pow. 1,4100 ha,  stał się z dniem 01.01.1999 r. własnością Gminy Szczutowo.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 201 (tel.24 2623143).

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą: SPN-P.7533.32.2013

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-24 15:14:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-05-24 15:16:06 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 751