Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI W GMINACH MICHAŁOWICE I OŻARÓW MAZOWIECKI
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) oraz  w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w :

 1. Gminie Michałowice, obręb Opacz Kolonia, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
  • 129 o pow. całkowitej 0,0300 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0038 ha prac związanych z przebudową linii WN 110 kV (demontaż i ponowny montaż przewodów) L=1,5m;
  • 279 o pow. całkowitej 0,0700 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow.  0,0067 ha prac związanych z likwidacją napowietrznej linii energetycznej (od słupa znajdującego się na działce ewid. nr 277/2 do słupa zlokalizowanego na działce ewid. nr 283/2;
  • 50/6 o pow. całkowitej 0,1108 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0037 ha prac związanych z budową studni teletechnicznej;
  • 57/2 o pow. całkowitej 0,3100 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0548 ha prac związanych z montażem pętli indukcyjnych pod nawierzchnią jezdni, ułożeniu kabla eWN,    L= 20,0m, włączeniu przebudowywanych Al. Jerozolimskich w ul. Spisaka, budowie linii magistrali wodociągowej, L= 28,0m, montażu linii kanalizacji deszczowej,  L= 3m;
  • 87/2 o pow. całkowitej 0,6300 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0107 ha prac związanych z ułożeniem kabli linii oświetleniowej L=8,0m, montażu latarni;
  • 116/2 o pow. całkowitej 0,0098 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0076 ha prac związanych z przebudową linii WN 110 kV (demontaż i montaż przewodów) L=3,2m;
  • 235/4 o pow. całkowitej 0,1370 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0199 ha oraz o pow. 0,0285 ha prac związanych z demontażem i ponownym montażem napowietrznych przewodów energetycznych, L=35,6m, budową studni teletechnicznej – powierzchnia zajęcia 0,0199 ha, demontażem i ponownym montażem napowietrznych przewodów energetycznych, L=59,0m, montażem słupa energetycznego – powierzchnia zajęcia 0,0285 ha;
  • 235/6 o pow. całkowitej 0,1812 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0067 ha prac związanych z włączeniem sieci gazowej w stan istniejący, ułożeniu i podłączeniu kabla teletechnicznego do istniejącego słupa;
  • 500/1 o pow. całkowitej 0,1030 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0306 ha prac związanych z likwidacją napowietrznych kabli energetycznych, montażu słupa energetycznego;
 2. Gminie Michałowice, obręb Michałowice Osiedle, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
  • 564/2 o pow. całkowitej 0,1860 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,1176 ha prac związanych z demontażem i ponownym montażem linii wysokiego napięcia 220kV, L=29,0m;
  • 1056 o pow. całkowitej 0,2583 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0275 ha oraz 0,0152 ha prac związanych z  demontażem i ponownym montażem linii wysokiego napięcia 220kV, L=6,5m – powierzchnia zajęcia 0,0275 ha oraz przebudową linii WN 110 kV (demontaż i ponowny montaż przewodów), L= 6,3m – powierzchnia zajęcia 0,0152 ha;
  • 1109/1  o pow. całkowitej 0,4167 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0320 ha oraz 0,0199 ha prac związanych z  demontażem i ponownym montażem linii wysokiego napięcia 220kV, L=8,0m – powierzchnia zajęcia 0,0320 ha oraz przebudową linii WN 110 kV (demontaż i ponowny montaż przewodów) – powierzchnia zajęcia 0,0199 ha;
  • 1152/2  o pow. całkowitej 0,0212 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0007 ha oraz 0,0196 ha prac związanych z odcięciem i likwidacją przyłącza średniego ciśnienia ø25PE  – powierzchnia zajęcia 0,0007 ha oraz ułożeniem kabli linii teletechnicznej L= 3,0m – powierzchnia zajęcia 0,0196 ha;
  • 974/2 o pow. całkowitej 0,0606 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0112 ha prac związanych z  przebudową napowietrznej linii energetycznej, L=13,0m
  • 982/2 o pow. całkowitej 0,1911 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0042 oraz 0,0016 ha prac związanych z włączeniem ciągu pieszo – jezdnego w stan istniejący – powierzchnia zajęcia 0,0042 ha oraz ułożeniu kabli linii teletechnicznej, L= 8,5m, budowie studni teletechnicznej – powierzchnia zajęcia 0,0016 ha;
 3. Gminie Ożarów Mazowiecki, obręb Konotopa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:
  • 244/2 o pow. całkowitej 1,0009 ha poprzez udzielenie zezwolenia na      przeprowadzanie na części ww. działki o pow. 0,0040 ha prac związanych z przebudową koryta rzeki Żbikówki (włączenie w stan istniejący).

Decyzją Nr 203/10 z dnia 07 lipca 2010r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem „Marynarska”. Etap III: POW S2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła) – obiekty budowlane kategorii XXV, XXVIII i XXVI. Zgodnie z zatwierdzonym ww. decyzją projektem budowlanym realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wskazanych przez wnioskodawcę prac na przedmiotowych nieruchomości położonych poza pasem drogowym.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Czas wytworzenia informacji: 2010-10-25 16:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-02-11 13:40:03 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1859