Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANEJ DECYZJI W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – UL. POLNĄ NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GOSTYNIN – DZIAŁKA NR 3614
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), wydana została decyzja potwierdzająca nabycie przez Gminę Miasta Gostynin prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – drogę lokalną miejską – ul. Polną,  położonych w obrębie 1 Gostynin, jednostce ewidencyjnej Gostynin - Gmina Miejska, oznaczonego jako działka nr 3614 o pow. 1,3162 ha.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, pokój nr 203. 

Sygn.akt: SPN-P.7533.196.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2013-03-13 14:07:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-03-13 14:33:58 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1318