Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW
A A A

1. W zakresie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy, na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE informacje są udzielane pod następującymi numerami telefonów:

  • 22 695 67 70
  • 22 695 67 73

Z zapytaniami dotyczącymi wymogów uzyskania wymienionych wyżej zezwoleń należy zwracać się na adres elektroniczny: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl

W razie niemożności skontaktowania się pod powyższymi numerami telefonów w toczących się sprawach zapytania należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adresy:

UWAGA: W liście elektronicznym należy podać numer telefonu, pod którym można się skontaktować z nadawcą w danej sprawie. Jeżeli informacja ma dotyczyć toczącego się postępowania, należy podać numer sprawy, rozpoczynający się od WSC-II, a w przypadku spraw z tytułu pracy WSC-VII.

2. W zakresie legalizacji pobytu obywateli Unii Europejskiej informacje są udzielane pod numerem telefonu:

  • 22 695 67 52

3. W zakresie wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń informacje są udzielane pod następującymi numerami telefonów:

  • 22 695 65 61
  • 22 695 68 38

4. W zakresie wymiany kart pobytu, przedłużania wiz jednolitych i krajowych, wydawania lub wymiany polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wydania tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wydania lub wymiany polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca informacje są udzielane pod następującymi numerami telefonów:

  • 22 695 67 65
  • 22 695 67 85

oraz za pomocą poczty elektronicznej: atuleja@mazowieckie.pl

Czas wytworzenia informacji: 2014-05-08 12:30:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Lewandowski
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-14 10:29:24 Osoba udostępniająca informację: Michał Lewandowski
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-08 12:36:34 Osoba modyfikująca informację: Michał Lewandowski
  ilość odwiedzin: 26966