Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7820.3.3.2014.MS1 ZAWIADOMIENIE
A A A

                                        Z A W I A D O M I E N I E


    Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42 poz. 340 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Przebudowa strefy serwerowi w budynku biurowo-magazynowym oraz montażu urządzeń niezbędnych do jej funkcjonowania na terenie przyległym na terenie bazy technicznej Lotniska Chopina na działce nr ew. 2/34; obręb 2-06-07, przy ul. 17 Stycznia, 02-146 Warszawa-Włochy”.
   Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
    W związku z powyższym niniejszym zawiadomieniem informuje się, że w ciągu 7 dni od skutecznego doręczenia, strony mogą zająć stanowisko w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania.
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 608, w dniach od  pn. w godz. 13:00-16:00, śr. i pt. godz. 8:00-12:00), gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
   Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WI-II.7820.3.3.2014.MS1

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-04-14 08:55:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-14 08:57:27 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 132