Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WYDANIU 15.01.2013R., DECYZJI W SPRAWIE STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA CZĘŚCI OSTATECZNEJ DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DN, 30.04.2010 R., O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJ. PN: PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE LINII KOLEJ. NR 8 WARSZAWA OKĘCIE-RADOM-KIELCE
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, na podstawie przepisów art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), informujemy, że w związku z przepisami art.162 § 1 pkt. 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)- dalej Kpa,  została  wydana w dniu 15 stycznia 2013 roku decyzja, na wniosek z dnia 15 października 2012 roku, Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych w osobach p. Aleksandra Wołowiec i p. Józefy Majerczak, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia  części ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego  z dnia 30 kwietnia 2010 roku, znak WI.II.BG.7047-K/535/07, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 odcinek Warszawa Okęcie – Radom – Kielce, na obszarze województwa mazowieckiego, od km 11,800 do km 66,276 oraz od km 66,907 do km 136,035, z wyłączeniem odcinka linii kolejowej od km 66,276 do km 66,907 zlokalizowanego na gruncie nieujawnionym w ewidencji gruntów; inwestycja w pierwszym etapie, lokalizowana jest na działkach ewidencyjnych stanowiących istniejący obszar kolejowy (będących w użytkowaniu, użytkowaniu wieczystym lub we władaniu PKP S.A.), w części dotyczącej lokalizacji linii kolejowej nr 8 od km 11,800 do km 66,276 i od km 66,907 do km 99,830, tj. na odcinku Warszawa Okęcie – Radom, na działkach ewidencyjnych wymienionych poniżej:

 

WYKAZ  DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NA KTÓRYCH DECYZJA ZOSTANIE WYGASZONA

Lp.

Gmina/miasto

Obręb

Nr działki

Właściciel (lub podmiot dysponujący inną formą władania - jeśli zaznaczono)

Powie-

rzchnia działki ewiden-

cyjnej [ha]

1. POWIAT MIASTO WARSZAWA

1

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0814

10/1

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                         ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 2701/2009 z dnia 27.10.2009 r. ostateczna 17.11.2009 r.

4,4040

2

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0814

10/2

władający: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa,

ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: nieustalony

1,9664

3

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0817

16/1

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa  ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

0,2904

4

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0817

16/2

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                         ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

4,1385

5

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0819

19/1

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                           ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

0,1752

6

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0819

19/2

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                           ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

6,0263

7

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0820

19/3

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                      ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

5,5742

8

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0820

19/2

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                        ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

0,0477

9

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0826

1/2

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                      ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

3,1493

10

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0826

1/1

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                       ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

0,0053

11

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0832

14/1

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                         ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

0,0071

12

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0832

14/3

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                      ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

1,4011

13

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0832

14/4

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                         ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

1,0160

14

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0832

14/5

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                      ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

0,0152

15

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0908

25/1

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                      ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

2,6001

16

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0908

25/2

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                         ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

0,4479

17

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0918

27/3

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 290/2009 z 19.02.2009 r.

ostateczna 16.06.2009 r.

0,8916

18

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0928

17

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 522/2009 z 26.03.2009 r. – ostateczna 16.06.2009 r.

1,3784

19

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0936

24

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 521/2009 z 26.03.2009 r. – ostateczna 15.04.2009 r.

2,3941

20

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0947

29

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 979/2009 z 5.06.2009 r. – ostateczna 29.06.2009 r.

1,0246

21

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0948

13/1

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa                        ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

0,5505

22

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0948

13/2

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 2480/2009 z 17.09.2009 r.

ostateczna 07.10.2009

0,2458

23

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0948

13/3

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa
ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

0,2231

24

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0954

22

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

0,9969

25

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0955

14

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 519/2009 z 24.03.2009 r.

ostateczna 15.04.2009 r.

2,4108

26

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0961

9

władający: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa
ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: nieustalony

1,6804

27

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0969

12

władający: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: nieustalony

2,7323

28

Miasto Warszawa -
- Dzielnica Ursynów

0975

8

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

0,8330

2. POWIAT PIASECZYŃSKI

29

Lesznowola

Mysiadło

9

władający: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: nieustalony

1,50

30

Lesznowola

Zgorzała

182

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 2472/2009 z 17.09.2009 r.

ostateczna 08.10.2009 r.

0,04

31

Lesznowola

Zgorzała

218

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 2472/2009 z 17.09.2009 r.

ostateczna 08.10.2009 r.

1,15

32

Lesznowola

Nowa Iwiczna

22

władający: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: nieustalony

1,05

33

Lesznowola

Nowa Iwiczna

11/1

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

0,0339

34

Lesznowola

Nowa Iwiczna

102

władający: Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich Rejon Piaseczno właściciel: nieustalony

1,77

35

Lesznowola

Nowa Iwiczna

99

władający: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: nieustalony

1,28

36

Lesznowola

Stara Iwiczna

117

władający: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: nieustalony

3,30

37

Piaseczno - Miasto

13

82

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa Nr 2189/2009 z 15.07.2009  ostateczna 05.08.2009 r.

3,7978

38

Piaseczno - Miasto

14

5

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Dec. uwłaszczeniowa Nr 2189/2009 z 15.07.2009        ostateczna 05.08.2009 r.

2,3879

39

Piaseczno - Miasto

37

1/4

użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

11,0783

40

Piaseczno - Miasto

53

53

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

2,3398

41

Piaseczno - Miasto

56

66

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

1,5443

42

Piaseczno -
- obszar wiejski

Żabieniec IRS

2

właściciel: Skarb Państwa; zarząd: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

2,43

43

Piaseczno -
- obszar wiejski

Żabieniec IRS

6

użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: nieustalony

2,47

44

Piaseczno -
- obszar wiejski

Zalesie Górne

1807

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

4,3149

45

Piaseczno -
- obszar wiejski

Zalesie Górne

10/1

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 2190/2009 z 15.07.2009 r. – ostateczna 05.08.2009 r.

11,4832

46

Prażmów

Ustanów

337

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62; właściciel: Skarb Państwa

3,6908

47

Prażmów

Ustanów

287

właściciel: nieustalony; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA Warszawa ul. Szczęśliwicka 62

0,84

48

Prażmów

Jeziórko-Ustanówek

211

właściciel: nieustalony; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA Warszawa ul. Szczęśliwicka 62

5,97

49

Prażmów

Jeziórko-Ustanówek

337

właściciel: nieustalony; użytkownik: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Oddział Rejon Piaseczno

ul. Kościuszki 22, Piaseczno

1,53

50

Prażmów

Krępa

89

właściciel: nieustalony; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA Warszawa ul. Szczęśliwicka 62

0,24

51

Prażmów

Kędzierówka

249/1

właściciel: nieustalony; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA Warszawa ul. Szczęśliwicka 62

1,60

52

Prażmów

Krępa

107

właściciel: nieustalony; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA Warszawa ul. Szczęśliwicka 62

1,03

53

Prażmów

Bronisławów

404

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 2351/2009 z 20.08.2009 r. ostateczna 15.09.2009 r.

6,9712

54

Prażmów

Gabryelin

217

właściciel: nieustalony; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA Warszawa ul. Szczęśliwicka 62

9,04

55

Prażmów

Ławki

155

właściciel: nieustalony; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA Warszawa ul. Szczęśliwicka 62

2,86

56

Góra Kalwaria

Julianów

125

właściciel: Skarb Państwa; użytkownik :Polskie Koleje Państwowe SA Warszawa ul. Szczęśliwicka 62

0,26

3. POWIAT GRÓJECKI

57

Chynów

Budy Sułkowskie

85

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

2,55

58

Chynów

Sułkowice

173

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

5,96

59

Chynów

Grobice Nowe

90

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

2,60

60

Chynów

Chynów

210

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

2,33

61

Chynów

Jakubowizna

11

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

1,80

62

Chynów

Wola Chynowska

365

właściciel: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA

8,24

63

Chynów

Widok

77

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

2,09

64

Chynów

Wenszelówka

29

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

1,01

65

Chynów

Wola Chynowska

506

właściciel: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA

1,76

66

Chynów

Krężel

177

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

4,91

67

Chynów

Janów

156

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

4,85

68

Chynów

Watraszew

276

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

2,11

69

Warka -
- obszar wiejski

Michalczew

142

posiadacz samoistny: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA

6,04

70

Warka -
- obszar wiejski

Gośniewice

42

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 2270/2009 z 28.07.2009 r. – ostateczna 24.08.2009 r.

3,94

71

Warka -
- obszar wiejski

Gośniewice

150

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 2270/2009 z 28.07.2009 r. – ostateczna 24.08.2009 r.

4,25

72

Warka - Miasto

Warka –

PGR Laski

2641

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 637/2009 z 10.04.2009 r. – ostateczna 7.05.2009 r.

5,85

73

Warka - Miasto

Warka

159/1

właściciel: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA

17,5530

74

Warka - Miasto

Warka

102

właściciel: Skarb Państwa; zarząd: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

91,6928

75

Warka - Miasto

Warka

101

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 434/2004 z 5.07.2004 r. – ostateczna 28.07.2004

5,5877

4. POWIAT KOZIENICKI

76

Grabów N/Pilicą

Kępa Niemojewska

128

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

13,49

77

Grabów N/Pilicą

Grabów N/Pilicą

57

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

1,14

78

Grabów N/Pilicą

Brzozówka

158

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

4,7380

79

Grabów N/Pilicą

Brzozówka

309

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

1,5820

80

Grabów N/Pilicą

Dąbrówka

333

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

1,26

5. POWIAT BIAŁOBRZESKI

81

Stromiec

Boska Wola

543

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

1,0900

82

Stromiec

Boska Wola

427

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

6,4700

6. POWIAT KOZIENICKI

83

Grabów N/Pilicą

Augustów

799

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

4,86

84

Grabów N/Pilicą

Budy Augustowskie

307

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

1,96

7. POWIAT BIAŁOBRZESKI

85

Stromiec

Grabowy Las

241

właściciel: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA

30,8200

8. POWIAT RADOMSKI

86

Jedlińsk

Kruszyna

653/1

samoistny posiadacz: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

0,6883

653/2

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 2380/2009 z 31.08.2009 r.

ostateczna 24.09.2009 r.

8,4017

87

Jedlińsk

Bierwce

1028/1  1028/2

samoistny posiadacz: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

4,4900

88

Jedlińsk

Bierwce

1268

samoistny posiadacz: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

2,4000

89

Jedlińsk

Wola Bierwecka

208

samoistny posiadacz: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

5,8700

90

Jedlińsk

Lisów

313

samoistny posiadacz: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe SA Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

18,1200

91

Jastrzębia

Wola Owadowska 19

360/1

samoistny posiadacz: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

0,1577

92

Jastrzębia

Wola Owadowska 19

360/2

samoistny posiadacz: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

0,6110

93

Jastrzębia

Owadów

375

samoistny posiadacz: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

8,9700

94

Jastrzębia

Lesiów

161

samoistny posiadacz: Skarb Państwa; użytkownik: Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

5,7800

9. POWIAT MIASTO RADOM

95

M. Radom

Nowa Wola Gołębiowska

1

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe SA 00-973 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62 właściciel: Skarb Państwa

Decyzja uwłaszczeniowa nr 1520/2008 z 1.09.2008 r. – ostateczna 22.09.2008 r.

0,7048

96

M. Radom

Krzewień

69

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

2,9198

97

M. Radom

Krzewień

132

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

2,3030

98

M. Radom

Nowa Wola Gołębiowska

4

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

1,5834

99

M. Radom

Nowa Wola Gołębiowska

11

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

1,2955

100

M. Radom

Stara Wola Gołębiowska

20

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

3,0483

101

M. Radom

Stara Wola Gołębiowska

43

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

3,2344

102

M. Radom

Gołębiów

204

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

6,4364

103

M. Radom

Gołębiów

157

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

2,0243

104

M. Radom

Gołębiów

37

uż. wieczysty: Polskie Koleje Państwowe S.A., właściciel: Skarb Państwa

1,6084

 

ze względu na jej bezprzedmiotowość w tym zakresie.

 

Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 ww. ustawy o transporcie kolejowym, który mówi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji” oraz w związku z art. 10 § 1 Kpa, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informujemy, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

WI.II.BG.7047-K/535/07

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-18 09:34:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-01-18 09:40:49 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 844