Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIS-II.7820.1.553.2012.BG2(DK/MK3) ZAWIADOMIENIE O WYDANIU W DNIU 30.05.2014 POSTANOWIENIA NR 248/2014 PODEJMUJĄCEGO ZAWIESZONE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZRID PN:BUDOWA OBWODNICY RADOMIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA PARAMETRACH DROGI EKSP
A A A

                                                 ZAWIADOMIENIE

     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687), oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267), zawiadamia się, że Wojewoda Mazowiecki w dniu 30 maja 2014 r. wydał postanowienie nr 248/2014 podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej ETAP II od km 22+350,00 do km 24+650,00”, w związku z wpływem do tutejszego organu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska znak WOOŚ-II.4200.35.2014.EWA z dnia 23.05.2014 r. uzgadniającego warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.
   W związku z powyższym Wojewoda Mazowiecki w dniu 30 maja 2014 r. wydał postanowienie nr 249/2014, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym.
    Na powyższe postanowienia Wojewody Mazowieckiego nie służy zażalenie.
    Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 608 lub 607, w dniach: pn. w  godz. 12:00-16:00, śr. i pt. w  godz. 8:00-12:00, gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WIŚ-II.7820.1.553.2012.BG2 (DK/MK3)

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-06-06 10:37:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-06-06 10:38:32 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 224