Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI W GMINIE MICHAŁOWICE, OBRĘB REGUŁY, DZIAŁKA NR 124
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. nr 80 poz. 721 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 220 poz. 1601) oraz w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.) – informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Michałowice, obręb Reguły, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 124 o powierzchni całkowitej 0,2000 ha, poprzez:

  • udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części ww. działki, o powierzchni 0,1134 ha, prac polegających na demontażu i ponownym montażu napowietrznej linii wysokiego napięcia 220 kV, L = 128,5 m;
  • udzielenie zezwolenia na przeprowadzenia na części ww. działki, o powierzchni 0,0271 ha, prac polegających na demontażu i ponownym montażu przewodów napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV, L = 5 m.

Decyzją nr 203/10 z dnia 1 lipca 2010 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem „Marynarska”. Etap III: POW S2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła) – obiekty budowlane kategorii XXV, XXVIII i XXVI. Zgodnie z zatwierdzonym w ww. decyzji projektem budowlanym realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wskazanych przez wnioskodawcę prac na przedmiotowych nieruchomościach położonych poza pasem drogowym.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Czas wytworzenia informacji: 2011-01-31 15:18:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-01-31 15:32:05 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1972