Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W GMINIE KOZIENICE, W OBRĘBIE RYCZYWÓŁ - DZIAŁKA NR 2112/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kozienice, w obrębie Ryczywół, oznaczoną jako działka ewidencyjna: numer 2112/1 o powierzchni 0,0381 ha, która w odniesieniu do 750/11127 części posiada nieuregulowany stan prawny.

W/w nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 7/07 z dnia 12 września 2007r znak: WI.R.WL-7047/5/07 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 79, na odcinku Ryczywół-Kozienice, od km 65+053 do km 80+449, wraz z budową, rozbudową i przebudową urządzeń i instalacji infrastruktury.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 210.

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-17 16:11:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-05-17 16:12:09 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1468