Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.7840.7.6.2014.ES OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                                         OBWIESZCZENIE
                               Wojewody Mazowieckiego

        Niniejszym informuję, na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2003 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), że na podstawie art. 82 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm. ) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Wojewoda Mazowiecki w dniu 26 listopada 2014 r. wydał decyzję nr 347/III/2014 pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą:
budowa nowego i przebudowa istniejącego układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C w km 0,000 – 0,108 pod nazwą: „Projekt budowlany dotyczący modernizacji i dostosowania obecnej bocznicy zakładowej Wojciechowice do zabudowy bloku 1000 MW i obsługi torów technologicznych. Zakres modernizacji obejmuje obszar od przejazdu z DK61 włączając teren torów zdawczo-odbiorczych, aż do połączenia z torami PKP PLK Ostrołęka”, na działce ewidencyjnej nr 61875/44 obręb 0006-6 w miejscowości Ostrołęka.

Inwestor przedsięwzięcia: Energa, Elektrownie Ostrołęka S.A., ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka

Inwestycja zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 61875/44 obręb 0006-6 w miejscowości Ostrołęka.

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2003 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że Decyzja nr 347/III/2014 z dnia 26 listopada wraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i opinią Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 603, w godzinach: 1200-1600 w poniedziałki oraz w godzinach: 800-1200 w środy i piątki).

Doręczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


WIŚ-III.7840.7.6.2014.ES

Czas wytworzenia informacji: 2014-12-02 08:25:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-12-02 08:27:32 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 224