Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY HALINÓW
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), w związku art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.), zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Halinów prawa własności  gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod niżej wymienione drogi publiczne gminne

 1. grunt położony w Królewskich Brzezinach w obrębie 0015, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 112 o pow. 0,1700 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr nr 0107007
 2. grunt położony w Wielgolasie Duchnowskim w obrębie 0021, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 111 o pow. 0,8100 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107031,
 3. grunt położony w Józefinie w obrębie 0011, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 7 o pow. 0,2400 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Królewskiej,
 4. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 457 o pow. 1,1400 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Księdza Jerzego  Popiełuszki, 
 5. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejestrze gruntów działki: nr 505 o pow. 0,7600 ha i nr 665 o pow. 1,5100 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Wschodniej,
 6. grunt położony w Nowym Koniku w obrębie 0013, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 203 o pow. 0,4689 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107036,
 7. grunt położony w Mrowiskach w obrębie 0018, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 104 o pow. 0,3700 ha,   zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107018,
 8. grunt położony w Grabinie w obrębie 0008, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 52 o pow. 0,31 ha,   zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107007,
 9. grunt położony w Grabinie w obrębie 0008, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 83 o pow. 0,1100 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107007,
 10. grunt położony w Królewskich Brzezinach w obrębie 0015, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 166 o pow. 0,1700 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107039,
 11. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 361 o pow. 0,8300 ha, zajęty pod drogę gminną – część ulicy Henryka Dąbrowskiego,
 12. grunt położony w Hipolitowie w obrębie 0010, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 389 o pow. 0,0962 ha  zajęty pod drogę gminną  – część ulicy Mahoniowej,
 13. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 261 o pow. 1,2700 ha,  zajęty pod drogę gminną  – część ulicy Żelaznej,
 14. grunt położony w Królewskich Brzezinach w obrębie 0015, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 93 o pow. 0,1700 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107039,
 15. grunt położony w Hipolitowie w obrębie 0010, oznaczony w rejestrze gruntów jako działki: nr 217 o pow. 1,5219 ha i nr 68 o pow. 0,2241 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Hipolitowskiej,
 16. grunt położony w Hipolitowie w obrębie 0010, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 370 o pow. 0,5710 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107033,
 17. grunt położony w Grabinie w obrębie 0008, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 84 o pow. 0,0100 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107007,
 18. grunt położony w Starym Koniku w obrębie 0014, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 15 o pow. 0,0830ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107033,
 19. grunt położony w Krzewinie w obrębie 0016, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 143 o pow. 0,3900 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej, nr 0107025,
 20. grunt położony w Cisiu w obrębie 0004, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 136 o pow. 0,0900 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Młynarskiej,
 21. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 308 o pow. 1,3600 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Warszawskiej,
 22. grunt położony w Żwirówce w obrębie 0023, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 127 o pow. 0,3300 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107029,
 23. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 807 o pow. 1,1100 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107029,
 24. grunt położony w Cisiu w obrębie 0004, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 22 o pow. 0,2900 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Wiatracznej,
 25. grunt położony w Długiej Kościelnej w obrębie 0006, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 1 o pow. 0,1300 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Chojniak,
 26. grunt położony w Józefinie w obrębie 0011, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 100 o pow. 0,6100 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Zgody,
 27. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 388 o pow. 0,1700 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Leśnej,
 28. grunt położony w Mrowiskach w obrębie 0018, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 126 o pow. 0,2800 ha, zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107018,
 29. grunt położony w Królewskich Brzezinach w obrębie 0015, oznaczony w rejestrze gruntów jako działki: nr 217 o pow. 0,1574 ha, nr 190 o pow. 0,1455 ha i  nr 138/1 o pow. 0,2093 ha,   zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107039.

Jednocześnie informuję, że istnieje  możliwość zapoznania się z treścią decyzji :
1. nr 869/S/12 znak SPN-S 7533.100.2012.A.K-W,
2. nr 870/S/12 znak SPN-S 7533.101.2012.A.K-W,
3. nr 871/S/12 znak SPN-S 7533.102.2012.A.K-W
4. nr 872/S/12 znak SPN-S 7533.103.2012.A.K-W
5. nr 873/S/12 znak SPN-S 7533.104.2012.A.K-W
6. nr 874/S/12 znak SPN-S 7533.105.2012.A.K-W
7. nr 875/S/12 znak SPN-S 7533.106.2012.A.K-W
8. nr 876/S/12 znak SPN-S 7533.107.2012.A.K-W
9. nr 877/S/12 znak SPN-S 7533.108.2012.A.K-W
10. nr 878/S/12 znak SPN-S 7533.109.2012.A.K-W
11. nr 879/S/12 znak SPN-S 7533.110.2012.A.K-W
12. nr 880/S/12 znak SPN-S 7533.111.2012.A.K-W
13. nr 881/S/12 znak SPN-S 7533.112.2012.A.K-W
14. nr 882/S/12 znak SPN-S 7533.113.2012.A.K-W
15. nr 883/S/12 znak SPN-S 7533.114.2012.A.K-W
16. nr 884/S/12 znak SPN-S 7533.115.2012.A.K-W
17. nr 885/S/12 znak SPN-S 7533.116.2012.A.K-W
18. nr 886/S/12 znak SPN-S 7533.117.2012.A.K-W
19. nr 887/S/12 znak SPN-S 7533.118.2012.A.K-W
20. nr 888/S/12 znak SPN-S 7533.119.2012.A.K-W
21. nr 889/S/12 znak SPN-S 7533.120.2012.A.K-W
22. nr 890/S/12 znak SPN-S 7533.121.2012.A.K-W
23. nr 891/S/12 znak SPN-S 7533.122.2012.A.K-W
24. nr 892/S/12 znak SPN-S 7533.123.2012.A.K-W
25. nr 893/S/12 znak SPN-S 7533.124.2012.A.K-W
26. nr 894/S/12 znak SPN-S 7533.125.2012.A.K-W
27. nr 895/S/12 znak SPN-S 7533.126.2012.A.K-W
28. nr 896/S/12 znak SPN-S 7533.127.2012.A.K-W
29. nr 897/S/12 znak SPN-S 7533.128.2012.A.K-W

w Oddziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ( Siedlce ul. Piłsudskiego 38, pokój 309).

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-06 15:08:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-08-06 15:18:38 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1368