Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ - DZIAŁKI NR 504/5, 504/6, 1503/4, 1125/2, 641/3, 1157/2, 1157/3
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 01.01.1999 r. z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych:

  • pod drogę publiczną - część drogi wojewódzkiej 541 „Lubawa – Lidzbark – Żuromin – Bieżuń – Sierpc – Tłuchowo – Dobrzyń nad Wisłą”, położonych w jednostce ewidencyjnej Sierpc – gmina miejska, oznaczonych na mapie sytuacyjnej nieruchomości zajętych pod drogę wojewódzką nr 541 zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu w dniu 19.11.2009 r. pod nr 2424-8/2009 jako działki: nr 1157/2 o pow. 0,6807 ha i działka nr 1157/3 o pow. 1,3196 ha.,

oraz

  • pod drogi publiczne część drogi wojewódzkiej nr 541 /Lubawa – Lidzbark – Żuromin – Bieżuń – Sierpc – Tłuchowo – Dobrzyń nad Wisłą/ i część drogi wojewódzkiej nr 560 /Brodnica – Rypin – Sierpc – Bielsk/ oznaczonych na mapie sytuacyjnej nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką nr 541 wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. przyjętej do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu w dniu 19 listopada 2009 r. nr ewidencyjny 2424-8/2009 jako działki:  nr 641/3 o pow. 0,4339 ha, nr 1125/2 o pow. 0,0255 ha, nr 1162/4 o pow. 0,0018 ha, nr 1503/4 o pow. 0,3306 ha oraz oznaczonych na mapie sytuacyjnej nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką nr 541 wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. przyjętej do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu w dniu 22 października 2009 r. nr ewidencyjny 2424-8/2009 jako działki nr 504/5 o pow. 2,4691 i nr 504/6 o pow. 0,9022 ha  położone w Sierpcu

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 53/P/2012 do Nr 56/P/2012 (znak SPN-P.7533.144, 148.2012) oraz 60/P/13  ( znak SPN-P.7533.141.2012 w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2013-02-14 14:43:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-02-14 14:49:53 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 968