Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIS-R.7821.32.2.2013.KG OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WYDANIU PRZEZ WM W DNIU 10 STYCZNIA 2014 DECYZJI NR 2/14
A A A

                      OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

      Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

                                              zawiadamiam
 
o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 10 stycznia 2014 r., decyzji Nr 2/14, znak: WIŚ-R.7821.32.2.2013.KG ,
      uchylającej w decyzji Starosty Radomskiego  z dnia  Nr 2038.2013 z dnia 27 września 2013 r., znak: BA.6740.1042.2013, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej Wójtowi Gminy Zakrzew na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę drogi gminnej wraz z budową oświetlenia i przebudową urządzeń energetycznych o długości łącznej 3087,88 mb w miejscowości Bielicha, Wacyn, Janiszew na terenie gminy Zakrzew i gminy Miasta Radom z projektowaną lokalizacją w obrębie działek drogowych o nr ewidencyjnych:
    - obręb Bielicha, gmina Zakrzew:
367, 368/1, 369/1 – działki gminy Zakrzew, na których będzie realizowana ww. inwestycja  drogowa bez potrzeby podziałów
    - obręb Wacyn gmina Zakrzew:
działki nr: 56/3 (56/14), 56/4 (56/12), 56/8 (56/10)), 18 (18/2)
działki nr: 57, 58, 59, 61, 62, 119/9, 119/11, 119/13 – działki gminy Zakrzew, na których będzie realizowana ww. inwestycja drogowa bez potrzeby podziałów,
     - obręb Janiszew, gmina Zakrzew:
działki nr: 32/8 (32/19), 32/14 (32/22), 36 (36/2), 170/3 (170/31), 174 (174/4), 185 (185/4), 186/2 (186/8), 273 (273/3), 274 (274/3), 271 (271/1),
działki nr : 32/3, 172/3, 176/1, 177/1, 184/4, 188/1, 190/2, 191/3, 194/1, 195/5, 258/13, 258/15, 258/17, 259/5, 262, 269/3, 270/1, 272/1, 278/1, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/3, 284/5, 285/1, 286/1, 407/12, 409/4, 409/6, 410/1, 37, 48 – działki gminy Zakrzew, na których będzie realizowana ww. inwestycja drogowa bez potrzeby podziałów,
- obręb Kaptur, miasto Radom :
działki nr: 73/1 (73/10), 73/4 (73/12), 83/2 (83/7), 83/4 (83/5), 85 (85/1), 89 (89/1), 91 (91/1), 93 (93/1), 95 (95/1), 97 (97/1), 99 (99/1), 101 (101/1), 103 (103/1), 107 (107/1), 108 (108/1), 253 (253/1), 255 (255/1), 256 (256/1),
działka nr: 109 działka miasta Radomia, na której będzie realizowana ww. inwestycja drogowa bez potrzeby podziałów,oraz zatwierdzającej podział ww. nieruchomości,
 
      zapis, znajdujący się w punkcie ,,VI. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości które stają się własnością gminy Zakrzew.
Zatwierdzony podział nieruchomości przedstawia poniższy wykaz działek ewidencyjnych. Wykaz działek pod realizację drogi gminnej wraz z budową oświetlenia i przebudową urządzeń energetycznych w miejscowości Bielicha, Wacyn, Janiszew na terenie gminy Zakrzew i gminy Miasta Radom:
– obręb Wacyn, gmina Zakrzew dz. Nr: 56/14, 56/12, 56/10, 18/2
– obręb Janiszew, gmina Zakrzew dz. Nr: 32/19, 32/22, 36/2, 170/31, 174/4, 185/4, 186/8, 273/3, 274/3, 271/1
– obręb Kaptur, miasto Radom, dz. Nr: 73/10, 73/12, 83/7, 83/5, 85/1, 89/1, 91/1, 93/1, 95/1, 97/1, 99/1, 101/1, 103/1, 107/1, 108/1, 253/1, 255/1, 256/1.
Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością gminy Zakrzew za odszkodowaniem ustalonym w odrębnych decyzjach (art. 12 ust. 4, art. 18 i 18a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)”.

i orzekającej w tym zakresie poprzez ustalenie, w miejsce uchylenia, nowego zapisu:
VI. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości które stają się własnością gminy Zakrzew. Termin wydania nieruchomości.
      Zatwierdzony podział nieruchomości przedstawia poniższy wykaz działek ewidencyjnych. Wykaz działek pod realizację drogi gminnej wraz z budową oświetlenia i przebudową urządzeń energetycznych w miejscowości Bielicha, Wacyn, Janiszew na terenie gminy Zakrzew i gminy Miasta Radom:
– obręb Wacyn, gmina Zakrzew dz. Nr: 56/14, 56/12, 56/10, 18/2
– obręb Janiszew, gmina Zakrzew dz. Nr: 32/19, 32/22, 36/2, 170/31, 174/4, 185/4, 186/8, 273/3, 274/3, 271/1
– obręb Kaptur, miasto Radom, dz. Nr: 73/10, 73/12, 83/7, 83/5, 85/1, 89/1, 91/1, 93/1, 95/1, 97/1, 99/1, 101/1, 103/1, 107/1, 108/1, 253/1, 255/1, 256/1.
      Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością gminy Zakrzew za odszkodowaniem ustalonym w odrębnych decyzjach (art. 12 ust. 4 pkt 2,  art. 18  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).
      Działając na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określam termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym decyzja to stała się ostateczna”,
     
                 a w pozostałej części utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję,  

oraz informuję

o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wydziale Infrastruktury i Środowiska Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, 


                                                          pouczenie

     Na decyzję stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu, za moim pośrednictwem w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WIŚ-R.7821.32.2.2013.KG

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r.

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-01-24 11:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-01-24 11:46:14 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 743