Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WIŚ-P.7820.1.3.2013.MG - BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY RONDEM WOJSKA POLSKIEGO A WĘZŁEM OBWODNICY PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ „BIELSKA” W PŁOCKU – ETAP I: ODCINEK OD RONDA WOJSKA POLSKIEGO DO NOWOPROJEKTOWANEGO WĘZŁA „BORYSZEWO.
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687), zwanej dalej „specustawą”, a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zwanej dalej „Kpa”, zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Prezydenta Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, z dnia 31 lipca 2013 r. ostatecznie uzupełniony w dniu 4 września 2013 r., sprostowany w dniu 18 września 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” w Płocku – Etap I: odcinek od Ronda Wojska Polskiego do nowoprojektowanego węzła „Boryszewo”, od km 0+000 do km 1+604”.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 specustawy z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego bądź osób prywatnych objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów
o gospodarce nieruchomościami.

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji (art. 12 ust. 1-6 specustawy).

Według art. 19 ust. 1 specustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowi podstawę do wydania przez Wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy, stanowiący własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy drogi, albo samorządowej jednostki organizacyjnej.

Teren inwestycji obejmuje działki (numeracja działek według stanu istniejącego):

-  Obręb: Podol-Borowiczki, Gmina: Miasto Płock, Powiat: płocki, Województwo: mazowieckie, działki nr ewidencyjny: 3/1, 3/2, 3/3, 4/4, 84/3, 3646/5, 1, 117/1, 14/1, 15/1, 18, 19, 20, 201, 209/1, 21, 229, 233/2, 233/4, 236, 237/2, 243/1, 249, 250, 251, 256, 259, 262, 266/2, 3/4, 3644/2, 3645/2, 4/5, 7/1, 81/1, 83, 84/1, 84/4, 85/1, 86, 2/1, 202/2, 243/2, 246, 247, 248/1, 248/3, 248/4, 273/6, 284, 294/19, 294/20, 294/21, 294/22, 294/6, 294/8, 3646/6, 369, 370, 87/3, 87/4,  88;

-  Obręb: Kostrogaj Rolniczy, Gmina: Miasto Płock, Powiat: płocki, Województwo: mazowieckie, działki nr ewidencyjny: 140/4, 152, 125;

-  Obręb: Podolszyce, Gmina: Miasto Płock, Powiat: płocki, Województwo: mazowieckie, działki nr ewidencyjny: 43/2, 101/2, 102/2, 103/6, 33/4, 35, 39, 40/3, 40/4, 41/2, 43/3, 43/5, 43/7, 45, 46, 48, 72/20, 72/23, 73/14, 76, 79, 82, 84, 85/2, 86/2, 103/4, 33/1;

-  Obręb: Kostrogaj, Gmina: Radzanowo, Powiat: płocki, Województwo: mazowieckie, działki nr ewidencyjny: 84, 85/4, 79, 85/5, 86/1, 86/2, 87;

-  Obręb: Boryszewo Nowe, Gmina: Radzanowo, Powiat: płocki, Województwo: mazowieckie, działki nr ewidencyjny: 60/3, 60/6.

 

Akta sprawy znajdują się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wydział Infrastruktury i Środowiska Odział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock, pokój 322, telefon (24) 235-11-52, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Znak sprawy: WIŚ-P.7820.1.3.2013.MG

Płock, 20 września 2013 roku

Czas wytworzenia informacji: 2013-09-20 11:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Kamila Rzemek
Czas udostępnienia informacji: 2013-09-20 11:33:52 Osoba udostępniająca informację: Kamila Rzemek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 708