Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.1.1.2013.AM ZM OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

WIŚ-II.7820.1.1.2013.AM zm


                      OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 
     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.) zawiadamia się, w dniu 12.06.2015 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie, na które nie służy zażalenie, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym (w terminie 90 dni), w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 440/2013 z dnia 23.12.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800.”
     Jak wynika z § 142 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji”, zatem ww. postanowienie może być kwestionowane jedynie w ramach wniesionego odwołania od decyzji wydanej w sprawie, w której postanowienie zapadło.
     Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
     Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w dniach od  pn. w godz. 13:00-16:00, śr. i pt. godz. 8:00-12:00, gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
     Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-15 12:47:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-15 12:50:46 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 73