Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA UDZIAŁ WYNOSZĄCY 6/10 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB DOMANIÓW, GMINA PRZYTYK, POWIAT RADOMSKI, DZ. NR 17/2
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 143, poz. 963 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za udział wynoszący 6/10 w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie Domaniów, gmina Przytyk, powiat radomski, oznaczonej jako działka numer 17/2 o powierzchni 0,1416 ha, która w powyższym zakresie posiada nieuregulowany stan prawny.

W/w nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 48/2014 z dnia 22 maja 2014 r., znak WIŚ-R.7820.4.1.2014.EK o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji: „Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk – czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa”.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 300A.

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-20 08:59:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-20 09:02:10 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 53