Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
A A A

Zespół Audytu Wewnętrznego - ZAW

Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego - audytor wewnętrzny:

Marta Wrzesińska
telefon: 22 695 65 05
e-mail: mwrzesinska@mazowieckie.pl

 

Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1)   przygotowywanie – w porozumieniu z Wojewodą – rocznego planu audytu wewnętrznego;

2)   realizacja zadań zapewniających - dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej w Urzędzie według kryterium adekwatności, skuteczności i efektywności;

3)   wykonywanie czynności doradczych, na wniosek Wojewody lub z własnej inicjatywy w zakresie z nim uzgodnionym – w tym składanie opinii, wniosków lub zaleceń mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu;

4)   sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za poprzedni rok oraz informacji o przeprowadzonych audytach wewnętrznych, na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Czas wytworzenia informacji: 2014-03-26 09:26:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2011-01-07 12:02:44 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2014-03-26 09:26:43 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 10142