Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.747.3.15.2013.EA ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ROZPOZNANIA SPRAWY
A A A

                                     Z A W I A D O M I E N I E
 
W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania, na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Jerzego Korzeniowskiego, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej relacji Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) - stacja Zielonka w km: 14,254 – 16,450 linii kolejowej nr 6, w km 19350 – 21,315 linii kolejowej nr 449 oraz w km 9,206 – 9,943 linii kolejowej nr 21 – odcinek Ib, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)", działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) informuję, iż przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 9o ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594).

Niezałatwienie sprawy w terminie, określonym w ww. ustawie o transporcie kolejowym, jest spowodowane koniecznością badania przez organ dowodów i wniosków złożonych do toczącego się przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Wobec powyższego, na podstawie art. 36 § 1 K.p.a. wyznaczam nowy termin rozpoznania sprawy do dnia 5 maja 2014 roku.

 

WIŚ-III.747.3.15.2013.EA

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-04-09 11:42:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-04-09 11:45:31 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 657