Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI W SPR. ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM POŁOŻONĄ W GMINIE PIONKI (SUCHA II)
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Pionki, w obrębie Sucha, oznaczone jako działki ewidencyjne o numerach: 84/2 o powierzchni 0,0032ha, 51/2 o powierzchni 0,0226ha, 132/2 o powierzchni 0,0144ha, 304/2 o powierzchni 0,0279ha, 408/4 o powierzchni 0,0249ha, które stały się własnością Województwa Mazowieckiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 5/09 z dnia 21 sierpnia 2009r. znak: WI.R-PP/7119-Rd/3/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 787 relacji Pionki-Zwoleń na odc. od km 9+940 do km 12+730 wraz z przebudową mostu na rowie melioracji szczegółowych R-A w km 10+905 w miejscowości Sucha”.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 210.

Czas wytworzenia informacji: 2011-11-29 12:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-11-29 12:30:36 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: 2011-11-29 12:31:49 Osoba modyfikująca informację: Artur Słomianko
  ilość odwiedzin: 1180