Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ARCHIWLANE OGŁOSZENIA 2014 R.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu obręb Celejów gmina Wilga na własność Województwa Mazowieckiego Dz. Nr 1103/3, 1103/7, 1103/12, 1103/14, 1103/16, 1103/18, 1103/19, 1103/21, 1103/25, 1103/30, 1103/34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, obręb Stara Huta, gmina Garwolin, działka nr 381 o pow. 0,35 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – drogę powiatową, gmina Gąbin obręb Lipińskie, Dz. Nr 88, 96/1, 96/3
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętych pod drogę publiczną – drogę powiatową położonego w m. Płock obręb Nr 4 „Łukasiewicza”, Dz. Nr 203/8
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną położonego w m. Płock, obręb Nr 9 „Wyszogrodzka” Dz. Nr 1396/8
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w Sulejówku, ulica Tramwajowa - Dz. Nr 63, 14, 44, 77
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego obrębu Horoszki Małe gmina Sarnaki, Dz. Nr 58/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego, obręb Horoszki Małe gmina Sarnaki, Dz. Nr 28/7, 139/1, 141/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Województwa Mazowieckiego gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę wojewódzką, Dz. Nr 49, obręb Brzezia, Dz. Nr 70, obręb Szkarada-Sewerynów, Dz. Nr 72, obręb Sanniki
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Warszawa-Bemowo, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, zajętego pod ul. Wieśniaczą, dz. 44/, obr. 6-11-04
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w Sulejówku,obręby: nr 49, 53, 54, 55, 58 gmina Miasta Sulejówek na własność Gminy Miasta Sulejówek
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Bądkowo Kościelne, gmina Brudzeń Duży, Dz. Nr 161/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Mogielnica, obręb Mogielnica, Dz. Nr 570/1
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Jastrząb, obręb Kuźnia Kolonia, Dz. Nr 75/1, 75/3
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 257/DP/2014 z dnia 05.03.2014 r. grunt położonego w powiecie pruszkowskim m. Pruszków obręb 18 Dz. Nr 63/19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, obręb Parysów, gmina Parysów, Dz. Nr 844/2 o pow. 0,38 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębach: 28, 29 30, 31 33 - część ul. Dworcowej w Sulejówku
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębach: 29 30, 36 - część ul. I Armii Wojska Polskiego w Sulejówku
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębach: 28, 29 - część ul. Puszkina w Sulejówku
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Aleksandrów, gmina Łaskarzew, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 78 o pow. 0,70 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Izdebno, gmina Łaskarzew, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 597 o pow. 0,49 ha
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Jedlińsk, Dz. Nr 504/2,66/2,30/2,444/2,210/2,210/4,250/2,67/2,82/2,372/4,276/4,303/3
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 256/DG/2014 z dnia 05.03.2014 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim m. Pruszków obręb 21 Dz. Nr 26/9 o pow. 0.0105 ha.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gmina Przysucha, obręb Wola Więcierzowa, Dz. Nr 43/1 o powierzchni 0,0088 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Przysucha, obręb Wola Więcierzowa, Dz. ew. Nr 293/1 o powierzchni 0,0046 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Przysucha, obręb Skrzyńsko, Dz. ew. Nr 1860/1 o powierzchni 0,0061 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Przysucha, obręb Skrzyńsko, Dz. ew. Nr 2750/1 o powierzchni 0,0102 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego: obręb Horoszki Duże, gmina Sarnaki, dz. nr 264/1 o pow. 0,0045 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego: obręb Horoszki Duże, gmina Sarnaki, dz. nr 263/1 o pow. 0,0007 ha
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 148, o powierzchni 30,50 m 2 w budynku nr 5 przy ul. Ogińskiego w Warszawie
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu -obręb nr 31 gmina Miasta Sulejówek na własność Gminy Miasta Sulejówek , Dz. Nr 53/1
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębach: Iwowe gmina Borowie, Wola Życka i Jabłonowiec gmina Trojaków, Malamówka gmina Maciejowie, Godzisz gmina Sobolew na własność Powiatu Garwolińskiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości - obręb Dobrut, gmina Orońsko, Dz. Nr 486/1 o pow. 1,1678 ha, 618/8 o pow. 0,2761 ha, 681/1 o pow. 0,1583 ha, 710/1 o pow. 0,3326 ha oraz 603/3 o pow. 0,1100 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Orońsko, gmina Orońsko, Dz. Nr 682/1 o pow. 0,0123 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 31 Miasta Sulejówek, dz. 3/5 o pow. 0,6334 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Anielów, gmina Sobolew Dz. Nr: 411/2 o pow. 0,0005 ha i nr 411/15 o pow. 0,0001 ha
Ogłoszenie - DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, o pow. 35 m2 w budynku nr 54, ul. Toruńskiej w Warszawie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - prawa własności gruntu - Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wawer Dz. Ew. Nr 88/11 o powierzchni 0,0016 ha, obręb 3-13-08, zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer prawa własności gruntu - Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. Ew. Nr 39/10 o powierzchni 0,0094 ha, obręb 3-13-07, zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer prawa własności gruntu - Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. Ew. Nr 39/5 o powierzchni 0,0278 ha, obręb 3-13-07, zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer z mocy prawa prawa własności gruntu - Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. Ew. Nr 39/8 o powierzchni 0,0044 ha, obręb 3-13-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer z mocy prawa własności gruntu - Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. Ew. Nr 88/7 o powierzchni 0,0104 ha, obręb 3-13-08
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ NR 310622, OBRĘB ROGOWO, GMINA BULKOWO, DZ. NR 1
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA PŁOCK Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ NR 3101252, OBRĘB NR 12 RADZIWIE, M. PŁOCK, DZ. NR 1691
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA PŁOCK Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ NR 3101005, OBRĘB NR 9 WYSZOGRODZKA, M. PŁOCK, DZ. NR 12/3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Gmina Liw obręb Liw, Dz. Nr 774/5 o pow. 0,0254 ha, 774/3 o pow. 0,0491 ha, 933/6 o pow. 0,0091 ha, 933/8 o pow. 0,0066 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 0001 Mińsk Mazowiecki gmina Mińsk Mazowiecki na własność Województwa Mazowieckiego, Dz. Nr 2333/2 o pow. 0,0154 ha
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY MOCHOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ NR 370217W, POŁOŻONEGO W OBRĘBIE MYSZKI, GMINA MOCHOWO, DZ. NR 3
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Myrcha gmina Wiśniew na własność Gminy Wiśniew, Dz. Nr 96/2 o pow. 0,0407 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu – Sulejówek, OBRĘBY: 20, 3, 18 gmina Miasta Sulejówek na własność Gminy Miasta Sulejówek
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w gminie Młodzieszyn, OBRĘB Janów - Ruszki, Dz. Nr 66/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w gminie Rybno, OBRĘB Sarnów, Dz. Nr 21
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność Województwa Mazowieckiego nieruchomości - OBRĘBY: Giżycki Dz. Nr 14, Kaptury – Dz. Nr 22, Paulinka – Dz. Nr 140, Brzozów Nowy – Dz. Nr 126 i Karłowo – Dz. Nr 73
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejęcia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego, obręb 10 Hołowczyce gmina Sarnaki, Dz. Nr 113/2
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - gmina Korytnica, obręb Pniewnik Dz. Nr 660//2
Obwieszczenie o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, na cel publiczny - pod budowę drogi ekspresowej, Dzielnica Miasta Stołecznego Warszawy - Ursynów, obręb 1-08-36, Dz. Ew. Nr 37/21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego: obręb Parysów, gmina Parysów, dz. nr 1375/17 o pow. 0,3593 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność Województwa Mazowieckiego nieruchomości - gmina Młodzieszyn, obręb Kamion – Dz. Nr 28/1, 41/1, 665/1, 764/1
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - gmina Mogielnica, obręb Brzostowiec, Dz. Nr: 137/1, 139/1, 152/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przejście gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Miasta Sulejówek (udział w 1/2 części nieuregulowany stan prawny), obręb Gliniak, gmina Mińsk Mazowiecki, Dz. Nr 234
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek pod drogę publiczną-gminną, część ulic: Grudzińskiego, Bagno, Dobrzańskiego, Kleeberga w Sulejówku, Dz.Nr 59/2, 11, 48, 128, 44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Siedleckiego: obręb Przygody, gmina Suchożebry, Dz. Nr 359/2 o pow. 0,0388 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. Nr 1348/13 o pow. 0,0143 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dobrut, gmina Orońsko, Dz. Nr 425/1 o pow. 0,0044 ha
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek – Sulejówek, ul. Ogińskiego: obręb 4, Dz. Nr 204, 182; obręb 3, Dz. Nr 170 , 123
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek - Sulejówek, ul. Wrocławska, obręb 25, Dz. Nr 42; obręb 24, Dz. Nr 208
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Mogielnica, obręb Mogielnica, Dz. Nr 570/1 o powierzchni 0,1564 ha
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 1013/2 pow. 0,2484 ha oraz 1769/1 o pow. 0,0054 ha
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Orońsko, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 845/1, 553/1, 135, 416
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gmina Wolanów, obręb Sławno, Dz. Nr 356/2 o powierzchni 0,0281 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Wolanów, obręb Franciszków, Dz. Nr 306/2 o powierzchni 0,0509 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Wolanów, obręb Młodocin Większy, Dz. Nr 1089/1 o powierzchni 0,1084 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Wolanów, obręb Młodocin Większy, Dz. Nr 978/1 o powierzchni 0,0201 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Wolanów, obręb Młodocin Większy Dz. Nr 933/2 o powierzchni 0,0657 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Wolanów, obręb Młodocin Większy, Dz. Nr 921/1 o powierzchni 0,0526 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Kowala, obręb Młodocin Mniejszy, Dz. Nr 771/4 o powierzchni 0,0451 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Kowala, obręb Młodocin Mniejszy, Dz. Nr 771/2 o powierzchni 0,2541 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Wolanów, obręb Sławno, Dz. Nr 347/2 o powierzchni 0,1375 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Wolanów, obręb Sławno, Dz. Nr 351/2 o powierzchni 0,0549 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Jastrząb, obręb Kuźnia Kolonia, Dz. Nr 75/1 o powierzchni 0,0013 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Jastrząb, obręb Kuźnia Kolonia, Dz. Nr 75/3 o powierzchni 0,1518 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Wolanów, obręb Młodocin Większy, Dz. Nr 98/1 o powierzchni 0,0516 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Miasta Żelechów, gmina Żelechów-Miasto, Dz. Nr 1443 o pow. 1,2353 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek zajętych pod drogę publiczną – gminną część: ul. Bema, Nałkowskiej, Sucharskiego,3–go Maja; pod ul. Narutowicza, ul. Rataja
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Kownacica, gmina Sobolew na własność Gminy Sobolew, Dz. Nr 474
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Parysów: obręb Górki Kolonia, gmina Parysów, Dz. Nr 59, 298, 330, 332, 407, 522
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Horoszki Duże, gmina Sarnaki, Dz. Nr 4/6
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową Nr 5121W - ul. Gałczyńskiego, Płock, obręb 4 „Łukaszewicza”, Dz. Nr 203/8
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Łąck , Dz. Nr 1032, 123, 135, 191/2 położone w obrębach Łąck i Koszelówka
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Łaskarzew, obręb Aleksandrów, gmina Łaskarzew, Dz. Nr 78
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Łaskarzew, obręb Izdebno, gmina Łaskarzew, Dz. Nr 597
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Łaskarzew, obręb Sośninka, gmina Łaskarzew, Dz. Nr 337,340
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Łaskarzew, obręb Celinów, gmina Łaskarzew, Dz. Nr 373
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu - nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości - Dz. ew. Nr 26/1, obręb Łazy, Kolonia Ludwików i użytkowania wieczystego przez Kampinoski Park Narodowy
Obwieszczenie o prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniu z wniosku PKP S. A. - powiat płocki gmina Nowy Duninów obręb 0015, Soczewka Dz. ew. Nr 273 o pow. 1.2600 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Wolanów, w obrębie Sławno, Dz. Nr 350/2 o powierzchni 0,0606 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Wolanów, w obrębie Kacprowice, Dz. Nr 75/2 o powierzchni 0,1337 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Wolanów, w obrębie Kacprowice, Dz. Nr 76/2 o powierzchni 0,0512 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Wolanów, w obrębie Młodocin Większy, Dz. Nr 1033/2 o powierzchni 0,3002 ha
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – część drogi lokalnej miejskiej Nr 3101119 - ul. Modrzewiowa, Płock, obręb 9 „Wyszogrodzka”
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Orońsko, gmina Orońsko, Dz. Nr 1009/1 o pow. 0,0261 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dobrut, gmina Orońsko, Dz. Nr 408 o pow. 0,1900 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność Gminy Rybno nieruchomości położonych w gminie Rybno w obrębach Kamieńszczyzna, Ludwików i Rybionek, Dz. Nr 31, 80 i 17
Obwieszczenie o prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniu z wniosku PKP S. A. w odniesieniu do gruntu położonego w powiecie siedleckim, gminie Siedlce, obręb 28 Ujrzanów, Dz. ew. Nr 1160/2 o pow. 0.0087 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Jedlińsk, w obrębie Kamińsk, Dz. Nr 303/3 o powierzchni 0,0212 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Jedlińsk, w obrębie Piastów, Dz. Nr 504/2 o powierzchni 0,0935 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Jedlińsk, w obrębie Piastów, Dz. Nr 66/2 o powierzchni 0,0714 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Jedlińsk, w obrębie Wola Gutowska, Dz. Nr 30/2 o powierzchni 0,0739 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Jedlińsk, w obrębie Gutów, Dz. Nr 444/2 o powierzchni 0,0631 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Jedlińsk, w obrębie Gutów, Dz. Nr 210/2 o powierzchni 0,2351 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Jedlińsk, w obrębie Gutów, Dz. Nr 210/4 o powierzchni 0,0076 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Jedlińsk, w obrębie Gutów, Dz. Nr 250/2 o powierzchni 0,0307 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Jedlińsk, w obrębie Narty, Dz. Nr 82/2 o powierzchni 0,0513 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Jedlińsk, w obrębie Jedlanka, Dz. Nr 372/4 o powierzchni 0,0460 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Jedlińsk, w obrębie Jedlanka, Dz. Nr 276/4 o powierzchni 0,0257 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Jedlińsk, w obrębie Narty Dz. Nr 67/2 o powierzchni 0,0627 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego, obręb Celejów, gmina Wilga, Dz. Nr 1103/3, 1103/7, 1103/12, 1103/14, 1103/16, 1103/18, 1103/19, 1103/21, 1103/25, 1103/3
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego m. Mińsk Mazowiecki, Dz. Nr 1887, 1650, 1803/1, 1933, 2983, 3625, 1606/2, 1604, 1605, 8135, 8092, 3908, 2530/3, 2530/8, 2890, 2136, 2147, 2094, 2200, 1861
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Wielgolas Brzeziński gmina Halinów na własność Skarbu Państwa, Dz. Nr 102
Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzje w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Przytyk, Dz. Nr 720/1, 718/1 , 36/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Wiśniew, Dz. Nr 96/2
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Rybno prawa własności gruntu zajętego pod część drogi gminnej relacji nr 383401 „/Skutki/ gr.gm. Młodzieszyn–dr. kraj.577 /Wężyki/”, Dz.Nr16/1,16/2,obręb Wężyki, gmina Rybno
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, gmina Szydłowiec, obręb Szydłowiec Dz. Nr 1656/6
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w Sulejówku obrębie 0027 gmina Sulejówek na własność Województwa Mazowieckiego, Dz. Nr 18, 19
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Horoszki Duże, gmina Sarnaki, działka nr 7/1 o pow. 0,0211 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego, obręb Mińsk Mazowiecki gmina Mińsk Mazowiecki, Dz. Nr 2333/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek,zajętych pod drogę publiczną–gminną część: ul.Reymonta i Ogińskiego, ul.Narutowicza, ul.Czynu Społecznego i ul.Oleandrów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek, obręb Miasta Sulejówek, Dz. Nr 63, 14, 44, 77
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obręb Pniewnik, gmina Korytnica, Dz. Nr 660/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, obręb Anielów, gmina Sobolew, Dz. Nr 411/2 411/15
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek, nieruchomości położonej w Sulejówku pod drogę publiczną – część ulicy Dworcowej, Dz. Nr 2,99,93,2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek, nieruchomości położonej w Sulejówku, zajęty pod drogę publiczną – część ul. I Armii Wojska Polskiego, Dz. Nr 60,1,64,3
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek, nieruchomości położonej w Sulejówku, pod drogę publiczną – część ul. Puszkina, Dz. Nr 82, 21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność województwa mazowieckiego z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – wojewódzką, Dz. Nr 75, obręb Topólno, jednostka ewidencyjna Gąbin
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność województwa mazowieckiego z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – wojewódzką, Dz. Nr 123/1, obręb Konstantynów, jednostka ewidencyjna Gąbin
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZUTOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ, obręb Karlewo - Dz. Nr 391, obręb Wola Stara - Dz. Nr 128/2
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZUTOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ, OBRĘB GORZEŃ DZ. NR 5, OBRĘB DZIKI BÓR - DZ. NR 209, OBRĘB WOLA STARA - DZ. NR 128/3 i DZ. NR 225
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Sarnaki gmina Sarnaki na własność Gminy Sarnaki, obręb Sarnaki gmina Sarnaki, Dz. Nr 755
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Zakrzew Dz. Nr: 477/7 obręb Dąbrówka Podłężna, 462/2 obręb Dąbrówka Podłężna, 48/2 obręb Mleczków Kolonia
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 457/DP/2014 do nr 467/DP/2014 z dnia 23.04.2014 r. grunt położony w powiecie piaseczyńskim gm. Konstancin-Jeziorna dz. nr: 35/9, 46, 47/2, 71, 20, 35/3, 35/5, 80/1, 80/2, 13/3, 13/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa-Włochy z mocy prawa z dniem 01.01.1999r.prawa własności gruntu-Miasto Stołeczne Warszawa,Dzielnica Włochy,Dz.ew.Nr 84/9 obręb 2-08-12,zajętego pod część ulicy Chylońskiej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa-Włochy z mocy prawa z dniem 01.01.1999r.prawa własności gruntu-Miasto Stołeczne Warszawa,Dzielnica Włochy,Dz.ew.Nr 84/8,obręb 2-08-12,zajętego pod część ulicy Chylońskiej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa-Włochy z mocy prawa z dniem 01.01.1999r.prawa własności gruntu-Miasto Stołeczne Warszawa,Dzielnica Włochy,Dz.ew.Nr 84/7,obręb 2-08-12 zajętego pod część ul.Chylońskiej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa-Włochy z mocy prawa z dniem 01.01.1999r.prawa własności gruntu-Miasto Stołeczne Warszawa,Dzielnica Włochy,Dz.ew.Nr 84/5,obręb 2-08-12,zajętego pod część ulicy Chylońskiej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa-Włochy z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. prawa własności gruntu-Miasto Stołeczne Warszawa,Dzielnica Włochy,Dz.ew.Nr 84/3,obręb 2-08-12,zajętego pod część ul.Chylońskiej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa-Włochy z mocy prawa z dniem 01.01.1999r.prawa własności gruntu-Miasto Stołeczne Warszawa,Dzielnica Włochy,Dz.ew.Nr 84/10,obręb 2-08-12,zajętego pod część ul.Chylońskiej
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Jedlińsk, obręb Piastów, oznaczoną jako działka numer 280/5
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa-Włochy z mocy prawa z dniem 01.01.1999r.prawa własności gruntu-Miasto Stołeczne Warszawa,Dzielnica Włochy,Dz.ew.Nr 84/4,obręb 2-08-12 zajętego pod część ulicy Chylońskiej
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec,obręb Szydłowiec oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer:1591/1 pow.0,0120 ha oraz 1655/7 o pow.0,0461 ha
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Orońsko, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 873/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Gózdek, oznaczoną jako działka numer 26/1 o powierzchni 0,0141 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Pustelnik, obręb Choiny, obręb Zawiesiuchy, gmina Stanisławów; obręb Nowa Pogorzel, obręb Grzebowilk, gmina Siennica; obręb Grębiszew, gmina Mińsk Mazowiecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzje w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Mogielnica, obręb Brzostowiec, Dz. Nr 137/1 o powierzchni 0,0003 ha, 139/1 o powierzchni 0,0011 ha i 152/1 o powierzchni 0,0108 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej relacji nr 575, Dz. ew Nr 57, obręb Iłów Osada, gmina Iłów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego Obęb 0027 gmina Sulejówek, Dz. Nr 18, 19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego Obręb 0027 gmina Sulejówek, Dz. Nr 18, 19
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 48, działka nr 164 o pow. 0,0293 ha - część ul. Piaskowej w Sulejówku
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego: obręb nr 31 Miasta Sulejówek, Dz. Nr 3/5 o pow. 0,6334 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w gminie Iłów w obrębie Łady– Dz. Nr 64/5
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Sarnaki obręb Sarnaki Dz. Nr 755 o pow. 1,5573 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Orońsko, gmina Orońsko Dz. Nr 922/1 o pow. 0,0076 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek, obręb nr 24, Dz. Nr 224 o pow. 0,6124 ha
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gmina Góra Kalwaria, obręb 8-04, Dz. Nr 6/3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gmina Góra Kalwaria, obręb 10-01, Dz. Nr 14/4
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gmina Góra Kalwaria, obręb 7-02, Dz. Nr 19/4
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gmina Góra Kalwaria, obręb 10-03, Dz. Nr 26/3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gmina Góra Kalwaria, obręb 10-01, Dz. Nr 27/4
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gmina Góra Kalwaria, obręb 10-01, Dz. Nr 38/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gmina Góra Kalwaria, obręb 10-01, Dz. Nr 39/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, Pruszków, obręb 26, Dz. Nr 134/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, Pruszków, obręb 26, Dz. Nr 167/2
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Anielów, gmina Sobolew, Dz. Nr 317/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dobrut, gmina Orońsko, Dz. Nr 378/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności do 22/59 udziałów w nieruchomości-powiat grójecki, gmina Grójec, obręb Grójec, Dz.Nr: 106/1, 106/2 oraz 108/1 o łącznej powierzchni 0,6653 ha
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. nieruchomości zajętych pod drogi publiczne - Gmina Rybno, obręb Kamieńszczyzna, Ludwików i Rybionek na własność gminy – działki nr 31, 80 i 17
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką - gmina Młodzieszyn, obręb Kamion na własność Województwa Mazowieckiego-działki nr 28/1, 41/1, 665/1, 764/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym -gmina Raszyn, obręb 6 Janki, Dz. Nr 136/15 o pow. 0,0028 ha (powstałą z podziału działki nr 136/4)
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Dz. ew. Nr 80/3 obręb 3-07-14, 80/4 obręb 3-07-14, 83/2 obręb 3-07-14, ul. Bakaliowa
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Wola Starogrodzka gmina Parysów na własność Gminy Parysów, obręb Wola Starogrodzka gmina Parysów, Dz. Nr 1003, 322/1, 322/3, 324, 999
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Skarbu Państwa - obręb Wielgolas Brzeziński gmina Halinów, Dz. Nr 102 o pow. 6,9600 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Sobolew - obręb Kownacica, gmina Sobolew, Dz. Nr 474 o pow. 0,39 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, obręby: Godzisz, Malamówka, Jabłonowo, Wola Życka, obręb Iwowe
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, obręby: Godzisz, Malamówka, Jabłonowiec, Wola Życka, Iwowe
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Mogielnica, obręb Izabelin, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 108/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową, obręb Bielino - Wirginia, jednostka ewidencyjna Słupno, Dz. Nr 219/1, 219/2
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie nabycia przez Gminę Warszawa-Centrum prawa własności gruntu zajętego pod ul. Szańcową, położonego w Warszawie, Dzielnica Wola, oznaczonego jako dz. ew. nr 49/5 o pow. 0.0914 ha, obręb 6-07-01
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu- gmina Trojanów-obręby: Mościska dz. 643/1, 644, Wola Życka dz. 176/1, Dębówka dz. 569, 573/3, Życzyn, dz. 705, 783, Kozice, dz. 558, Trojanów, dz. 1167/1, Kruszyna, 1150/1 i 1150
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Budy Krępskie, gmina Łaskarzew, dz. 138
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie nieruchomości położonej w obrębie Liw gmina Liw, Dz. Nr 1189/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Gminy gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną nr 383401 (obecny nr drogi 380501W), obręb Wężyki, gmina Rybno dot. Dz. Nr 16/1 i nr 16/2 (część Dz. ew. nr 16)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość obręb 1-Chodaków, m. Sochaczew, Dz. Nr 488/2, przejętą pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Szczawin Kościelny prawa własności gruntu zajętego pod część drogi, Dz. Nr 76, obręb Jesionka, gmina Szczawin Kościelny
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu, Dz. ew. Nr 73/4 z obrębu 4-04-17, na rzecz Gminy Warszawa – Białołęka
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu, Dz. ew. Nr 32/9 z obrębu 4-04-12, na rzecz Gminy Warszawa – Białołęka
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu, Dz. ew. Nr 31/6 z obrębu 4-04-12, na rzecz Gminy Warszawa – Białołęka
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu, Dz. ew. Nr 31/5 z obrębu 4-04-12, na rzecz Gminy Warszawa – Białołęka
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu, Dz. ew. Nr 31/5 z obrębu 4-04-12, na rzecz Gminy Warszawa – Białołęka
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Rudnik gmina Cegłów na własność Gminy Cegłów, Dz. Nr 233/2 o pow. 1,0518 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu – obręby nr 4, 20, 22 gmina Miasta Sulejówek na własność Gminy Miasta Sulejówek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Izabelin, oznaczoną jako działka numer 102/3 o powierzchni 0,0174 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 697/DG/2014 z dnia 10.06.2014 r. dotyczącej gruntu - powiat pruszkowski, gmina Brwinów, obręb Terenia, Dz. Nr 7/2 o pow. 0.8800 ha
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu zajętego pod ul. Górczewską, Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. Nr 154/19 obręb 6-11-03
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Trojanów gmina Mrozy na własność Powiatu Mińskiego, dz. 123, 408
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Godzisz gmina Sobolew na własność Powiatu Garwolińskiego Dz. Nr 1279/1, 1318
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu-obręby:Huta Mińska Dz. Nr 131, 212,- Marianka Dz. Nr 160, gmina Mińsk Mazowiecki,na własność Gminy Mińsk Mazowiecki
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w Sulejówku – obręby nr: 9, 10, 11, 12, 15, 18 i 20 Gminy Miasta Sulejówek, na własność Gminy Miasta Sulejówek
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu – obręb Ryczołek – Dz. Nr 186, obręb Olszawice – Dz. Nr 527, zajęcie gruntu pod drogę publiczną-gminną na własność Gminy Kałuszym
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Wola Rowska, gmina Łaskarzew, Dz. Nr 806, 807, 863, na własność gminy Kałuszyn
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym -Sulejówek: obręb nr 17, Dz. Nr 32,obręb nr 18, Dz. Nr 88,obręb nr 16, Dz. Nr 260,obręb nr 17, Dz. Nr 104,obręb nr 18, Dz. Nr 116
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 697/DG/2014 z dnia 10.06.2014 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim gm. Brwinów obręb Terenia Dz. Nr 7/2 o pow. 0.8800 ha.
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 696/DG/2014 z dnia 10.06.2014 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim gmina Brwinów obręb Żółwin Dz. Nr 211/3 o pow. 1.4300 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 698/DG/2014 z dnia 10.06.2014 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim gmina Brwinów obręb Moszna-Parcela, Dz. Nr 6 o pow. 0.5300 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 645/DP/2014 z dnia 30.05.2014 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim gmina Nadarzyn obręb Wolica, Dz. Nr 629/2 o pow. 0.0240 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 763/DP/2014 do nr 767/DP/2014 z dnia 26.06.2014 r. dotyczących gruntu położonego w powiecie piaseczyńskim gmina Piaseczno Obszar Wiejski Dz. Nr: 198, 80, 355, 629, 58
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 759/DP/2014 do nr 762/DP/2014 z dnia 26.06.2014 r. dotyczących gruntu położonego w powiecie piaseczyńskim gmina Lesznowola Dz. Nr: 30, 88, 30, 13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Mleczków Kolonia, Dz. Nr 289/2 o powierzchni 0,0056 ha
Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu-Sulejówek, obręby nr 4, 20, 22 gmina Miasta Sulejówek na własność Gminy Miasta Sulejówek
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Rudnik gmina Cegłów na własność Gminy Cegłów, Dz. Nr 233/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Orońsko, gmina Orońsko, Dz. Nr 873/1 o pow. 0,1098 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości - obręb Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. Nr: 1355/10 o pow. 0,0553 ha i 1688/3 o pow. 0,0443 ha
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Jedlińsk oznaczone jako działki o numerach: 100/2, 79/3, 438/2, 437/2, 439/3
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Zakrzew Dz. Nr: 24/2, 102/2, 122/1, 394/6, 162/2, 198/2, 84, 345, 347, 346/2, 113/2, 300/2, 350/2, 571/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Brudzeń Duży, gmina Brudzeń Duży, Dz. Nr: nr 407/2, 331/1 przejęte pod Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa-Włochy prawa własności gruntu-Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Włochy, Dz. Nr 35/3 obręb 2-05-02, Dz. Nr 35/4 obręb 2-05-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Włochy gruntu - Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Włochy, Dz. Nr 46/3, 46/7, 46/8 obręb 2-08-11
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu Dz. ew. Nr: 202/5, 202/9 obręb 3-07-13 na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego: obręb Horoszki Duże, gmina Sarnaki, Dz. Nr 4/6
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości oznaczone jako działki o numerach: 541/1, 265/1, 240/1, 306/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Parysów Dz. Nr 1003, 322/1, 322/3, 324,999
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, Dz. Nr 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 177/9, 177/10, 177/11, 177/12 obręb Januszew, gmina Młodzieszyn
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Brudzeń Duży prawa własności gruntu Dz. Nr: 229/1, 229/2, 229/, 229/4, 229/5-obręb Sobowo, gmina Brudzeń Duży
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia własności gruntu w obrębach 3-Dz. Nr 148,175,147 i 4 Dz. Nr 161 Gmina Miasta Sulejówek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Gminy Słupno z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną–gminną, Dz. Nr 23/12 oraz nr 23/14, obręb Mirosław, gmina Słupno
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową, obręb Rydzyno, jednostka ewidencyjna Słupno, Dz. Nr 7/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Dobrut, gmina Orońsko, Dz. Nr : 553/1 o pow. 0,1542 ha i 123 o pow. 0,5700 ha
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką w gminie Iłów obręb Karłowo na własność Województwa Mazowieckiego Dz. Nr 73
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką w gminie Rybno w obrębie Sarnów na własność Województwa Mazowieckiego – Dz. Nr 21
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką w gminie Młodzieszyn obręb Janów – Ruszki na własność Województwa Mazowieckiego – Dz. Nr 66/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, obręb Wola Korzeniowa, Dz. Nr 599/1, 632/1, 632/3, 638/1, 638/3, 641/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Izabelin Dz. Nr 17/6 o powierzchni 0,0134 ha
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne-Gmina Iłów obręb Giżyczki,Kaptury,Paulinka,Brzozów Nowy na własność Województwa Mazowieckiego–Dz. Nr 14, 22,140,126
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości - gmina Wolanów, obręb Franciszków, powiat radomski Dz. Nr 349/2, 348/2
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Wolanów oznaczone jako działki o numerach: 280/2, 44/11
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę wojewódzką, obręb Maszewo, M. Płock, Dz. Nr 473, 514, 590, 449
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Mińsk Mazowiecki gmina Mińsk Mazowiecki na własność Miasta Mińsk Mazowiecki, Dz. Nr 2432
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu, obręby: Uchacze, Kobylnica, Strych i Malamówka gmina Maciejowie na własność Powiatu Garwolińskiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego: obręb Horoszki Duże, gmina Sarnaki, dz.7/1 o pow.0,0211 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w Sulejówku w obrębie nr 3 gmina Miasta Sulejówek na własność Gminy Miasta Sulejówek, obręb 3, Dz. Nr 138, 139
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – przejście na własność powiatu gostynińskiego gruntu zajętego pod drogę publiczną-drogę powiatową, obręb Barcik, jedn. ew. Sanniki, Dz. Nr 365, 369
Ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości-obręb Bonisław, gmina Gozdowo, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji ZRID – Dz. Nr 41/1 i 49/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną–wojewódzką nr 575 Dz. Nr 69, obręb Bieniew, gmina Iłów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność województwa mazowieckiego gruntu zajętego pod drogę publiczną–wojewódzką, obręb Iłów Osada, gmina Iłów, Dz. Nr 57
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną, gmina Szczutowo, obręb Podlesie - Dz. Nr 74
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Orońsko, gmina Orońsko, Dz. Nr 845/1 o pow. 0,1337 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Płock prawa własności gruntu zajętego pod drogę, Dz. Nr 1327/1, 1327/2, m. Płock, obręb nr 12 "Radziwie"
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Płock prawa własności gruntu zajętego pod drogę gminną, Dz. Nr 1046/1, 1046/2, m. Płock, obręb nr 8 "Śródmieście"
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Płock prawa własności gruntu zajętego pod drogę gminną, Dz. Nr 967/1, m. Płock, obręb nr 9 "Wyszogrodzka"
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną, Dz. Nr 968/4, m. Płock, obręb nr 9 "Wyszogrodzka"
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Mińsk Mazowiecki, gmina Mińsk Mazowiecki, obręby: Pustelnik, Choiny, Zawiesiuchy, gmina Stanislawów
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, gmina Raszyn obręb 20 Wypędy, Dz. Nr 148/4 o pow. 0,1486 ha (powstała z podziału działki nr 148)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, gmina Raszyn obręb 6 Janki, Dz. Nr 356/7
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, gmina Raszyn obręb 06 Janki, Dz. Nr 68/4 o pow. 0,0312 ha (powstała z podziału działki nr 68/1)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, gmina Raszyn obręb 6 Janki, Dz. Nr 250/4 o pow. 0,1442 ha (powstała z podziału działki nr 250/1)
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Kruszyna gmina Trojanów na własność Powiatu Garwolińskiego, Dz. Nr 934/1, 935/2, 969/2
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu zajętego pod ul. Połczyńską w Warszawie, Dzielnica Bemowo, Dz. Nr 48/10,48/9,48/8,48/6,48/5,48/4,48/3 obręb 6-13-11,Nr 31/18 obręb 6-13-13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi ekspresowej, gmina Nadarzyn obręb 19 Wolica, Dz. Nr 683/3 (powstała z podziału działki nr 683)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę drogi ekspresowej, gmina Nadarzyn obręb 19 Wolica, Dz. Nr 777/3 (powstała z podziału działki nr 777)
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Powiatu Warszawskiego, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, zajętego pod ul. Powstańców Śląskich, dz. 153/19 i 153/20 obr. 6-11-03
Obwieszczenie o postępowaniu z wniosku PKP S. A powiat wołomiński, gm. Klembów, Dz. Nr 441/3, 441/7, 441/11 obręb 0010, Pasek, 390/4 obręb 0008 Lipka
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - gmina Mogielnica, obręb Wodziczna, Dz. Nr 291/1 i 289/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, obręb Anielów, gmina Sobolew – Dz. Nr 317/2
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu obręb Poschła, gmina Parysów, Dz. Nr 271/1 o pow. 0,66 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu – Sulejówek, obręb 20, Dz. Nr 42 gmina Miasta Sulejówek na własność Gminy Miasta Sulejówek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek, obręb 4-Dz. Nr 165, 166; obręb 20-Dz. Nr 126; obręb 22-Dz. Nr 35, zajętych pod drogę publiczną – gminną
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Cegłów, Dz. Nr 233/2, zajętego pod drogę publiczną – gminną
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek i Gminy Łaskarzew
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką - gmina Iłów, obręb Łady na własność Województwa Mazowieckiego, Dz. Nr 64/5
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Powiatu Warszawskiego, Warszawa, Dzielnica Bemowo, zajętego pod ul. Lazurową, Dz. Nr 9/1 obr. 6-11-09, 1/1 obr. 6-11-12, 40/3 obr. 6-13-14, 53 obr. 6-13-15, 92/2 obr. 6-11-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego: obręb Miasto Żelechów, gmina Żelechów-Miasto, Dz. Nr 1443 o pow. 1,2353 ha
Obwieszczenie o prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniu z wniosku PKP S. A., powiat żyrardowski, Mszczonów, Dz. Nr 918/14 o pow. 0.0318 ha i nr 918/17 o pow. 0.6447 ha obręb 0001-obręb 1
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 928/DP/2014 do nr 935/DP/2014 z dnia 30.07.2014 r., powiat piaseczyński gmina Prażmów Dz. Nr: 25, 102, 262/1, 262/3, 262/4, 330, 51, 166
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Warszawa-Centrum, położonego w Warszawie, Dzielnica Wola, zajętego pod ul. Szańcową, dz. 49/5 obr. 6-07-01
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości – Dz. Nr 64/1 i 80/3 obręb Odrzywołek, gmina Belsk Duży
Ogłoszenie o wydanym postanowieniu prostującym decyzję-stwierdzenie przejścia z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką, gmina Młodzieszyn, obręb Kamion, Dz. Nr28/1, 41/1, 665/1, 764/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania - gmina Nadarzyn, obręb 1 Nadarzyn, Dz. Nr 799/3 (z podziału Dz. Nr 799)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania – Pruszków, obręb 26, Dz. Nr 902/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, Pruszków, obręb 21, Dz. Nr 17/2
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, gmina Nadarzyn, obręb 19 Wolica, Dz. Nr 752/3 (powstałą z podziału działki nr 752)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, Nadarzyn, obręb 19 Wolica, Dz. Nr 810
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, Pruszków, obręb 26, Dz. Nr 901
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. Nr 1591/1 o pow. 0,0120 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - Mogielnica, obręb Izabelin, Dz. Nr numer 106/1 o powierzchni 0,0176 ha
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania, powiat kozienicki, gmina. Kozienice, Dz. Nr 217/2 o pow. 0.0590 ha, obręb 0009-Janów
Ogłoszenie o postępowaniu-nabycie przez gminę Warszawa–Centrum (obecnie m. st. Warszawa) prawa własności, Dzielnica Wola, Dz.Nr nr 49/2, 49/8, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13 obręb 6-07-01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Mogielnica, obręb Izabelin, Dz. Nr 108/1 o powierzchni 0,0144 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, gmina Mrozy, obręb Trojanów, Dz. Nr 123,408
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu na własność Gminy Miasta Sulejówek pod drogę publiczną – gminną: ul. Rejtana, część ul. Armii Krajowej i ul. Żelazną w Sulejówku
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. Nr 1655/7 o pow. 0,0461 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę wojewódzką-Bądkowo Kościelne i Bądkowo Jeziorne, jedn.ewid.Brudzeń Duży–Gmina Wiejska, dz.nr 164/1,nr142
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość -gmina Zakrzew, obręb GózdekDz. Nr 25/2 o powierzchni 1,5979 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 971/DG/2014 do nr 973/DG/2014 z dnia 06.08.2014 r.-powiat pruszkowski gm. Brwinów obręb Krosna-Wieś Dz. Nr 95, 97, 102
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Chodaków, m. Sochaczew, Dz. Nr 488/2 przejętą pod „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 - w Sochaczewie”
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Województwa Mazowieckiego gruntu zajętego pod drogę publiczną–drogę wojewódzką, Dz. Nr 473, 514, 590,449 obręb 0003 Maszewo, jedn. ewid. M. Płock
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu – Sulejówek, obręby: nr 16, nr 20, nr 21 i nr 22 gmina Miasta Sulejówek na własność Gminy Miasta Sulejówek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek zajętych pod drogę publiczną – gminną, gmina Sulejówek, obręb 3, Dz. Nr 138, 139, 148, 175, 147
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, zajętego pod drogę publiczną – powiatową Nr 1353 w relacji: Uchacze – Strych – Malamówka – Mościska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Nowa Pogorzel, gmina Siennica Dz. Nr 139
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność gminy Szczutowo z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną (obręb Podlesie - działka nr 74 o pow. 1,2800 ha)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność gminy Szczawin Kościelny z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną (Jesionka - działka nr 76 o pow. 0,20 ha)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Gminy Miasta Płock z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną (nr 12 Radziwie, miasto Płock - działki o nr 1327/1 o pow. 0,7640 ha i 1327/2 o pow. 0,6861 ha)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Skarbu Państwa z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – krajową (obręb nr 9 Wyszogrodzka, miasto Płock - działka o nr 968/4 o pow. 1,1410 ha)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Gminy Miasta Płock z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną (8 Śródmieście, miasto Płock - Dz. Nr 1046/1 o pow. 0,0131 ha i 1046/2 o pow. 0,0038 ha)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Gminy Miasta Płock z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną (9 Wyszogrodzka, miasto Płock – Dz. Nr 967/1 o pow. 0,1187 ha)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Grzebowilk, gmina Siennica, Dz. Nr 29, 472
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Grębiszew, gmina Mińsk Mazowiecki, Dz. Nr 305, 349
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Gminy Łąck z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną, Dz. Nr 1032, obręb Łąck, jednostka ewidencyjna Łąck
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Województwa Mazowieckiego, Warszawa, Dzielnica Bemowo, zajętego pod ul. Górczewską, Dz. Nr. 154/19 obr. 6-11-03
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Szczawin Kościelny prawa własności gruntu zajętego pod część drogi gminnej Dz. Nr 115, obręb Białka, Dz. Nr 8, obręb Witoldów, gmina Szczawin Kościelny
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Szczawin Kościelny prawa własności gruntu zajętego pod część drogi gminnej - Dz. Nr 160, obręb Białka; Dz. Nr 50, 81,82, obręb Pieryszew, gmina Szczawin Kościelny
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Szczawin Kościelny prawa własności gruntu zajętego pod część drogi gminnej Dz. Nr 195, obręb Białka i Dz. Nr 51, obręb Pieryszew, gmina Szczawin Kościelny
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Szczawin Kościelny prawa własności gruntu zajętego pod część drogi gminnej Dz. Nr 54, obręb Jesionka, gmina Szczawin Kościelny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gmina Góra Kalwaria, obręb 7-02, Dz. Nr 19/4
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gmina Góra Kalwaria, obręb 8-03, Dz. Nr 26/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gmina Góra Kalwaria, obręb 10-01, Dz. Nr 27/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gmina Góra Kalwaria, obręb 10-01, Dz. Nr 39/1
Ogłoszenie o prowadzonych postęp. w sprawach potw. nabycia przez Gminę Szczawin Kościelny prawa własności gruntów zajętych pod drogi gminne-Dz.Nr 237 obręb Dobrów; 143, 67,33 obręb Witoldów;14,40 obręb Kaleń;59,97,43,88 obręb Helenów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Mińsk Mazowiecki-obręb Huta Mińska - Dz. Nr 131, 212; obręb Marianka - Dz. Nr 160-gmina Mińsk Mazowiecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego Dz. Nr 1279/1, 1318 obręb Godzisz gmina Sobolew
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Gminy Łąck z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną, Dz. Nr 123, 135 - obręb Koszelówka, gmina Łąck
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania-przejście na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności gruntu-Konstancinie-Jeziorna, zajętego pod ul. Toczyskiego, gmina Konstancin Jeziorna obręb 01-26 Dz. Nr 115/1, 115/2, 115/3, obręb 01-27, Dz Nr 65/3
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność Powiatu Sochaczewskiego nieruchomości położonej w: gmina Młodzieszyn, obręb Stare Budy – Dz. Nr 67/1
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość-obręb Podolszyce-Borowiczki, m. Płock Dz. Nr 14/2 - przejętą pod budowę łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska”Płock
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1123/DP/2014 i nr 1124/DP/2014 z dnia 08.09.2014 r. dotyczących gruntu położonego w powiecie piaseczyńskim gmina Lesznowola Dz. Nr: 42, 237
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1122/DP/2014 z dnia 08.09.2014 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim gmina Nadarzyn obręb Wolica Dz. Nr 569 o pow. 0.4200 ha
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej nr 579 Dz. ew. nr 189 obręb 0027 Radonice
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu- Warszawa, Dzielnica Bemowo, zajętego pod ul. Połczyńską, Dz. Nr 31/8 obręb 6-13-13, Dz. Nr 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/8, 48/9, 48/10 obręb 6-13-11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wodziczna, Dz. Nr 289/1 o powierzchni 0,0130 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wodziczna, Dz. Nr 291/1 o powierzchni 0,0111 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości - powiat nowodworski, gmina Czosnów, Dz. ew Nr: 462/3, 462/4, 462/5 obręb Dębina
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek, nieruchomości – Sulejówek, obręb 48, Dz. Nr 164
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Gminy Słupno z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną–drogę gminną,Dz.Nr 65/2,obręb Mirosław, jednostka ewidencyjna Słupno–Gmina Wiejska
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w obrębie Belsk Mały, PGR Belsk Duży, PGR Stara Wieś w gminie Belsk Duży, Dz. Nr 113/2, 114/2, 14/1, 18/1 i 9/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 17/100 części nieruchomości położonej w gminie Belsk Duży, obrębie PGR Stara Wieś, oznaczonej jako działka numer 7/40
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 1/3 części nieruchomości położonej w gminie Belsk Duży, obrębie Belsk Mały, oznaczonej jako działka numer 112/2
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości-powiat warszawski zachodni, gmina Stare Babice, Dz.ew Nr 139/1 obręb Lipków oraz nabycia przez KPN prawa użytkowania wieczystego
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości-powiat warszawski zachodni, gmina Stare Babice, Dz.ew.Nr139/obręb Lipków oraz nabycia przez KPN prawa użytkowania wieczystego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa-Białołęka prawa własności gruntu – M.st. Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. Nr 42/16 obręb 4-02-24, Dz. Nr 55/2 obręb 4-02-26-zajętego pod część ulicy Dębowej
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 33/3 z obrębu 4-04-16, na rzecz Gminy Warszawa – Białołęka
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 4/5 z obrębu 4-04-14, na rzecz Gminy Warszawa – Białołęka
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 73/23 z obrębu 4-04-17, na rzecz Gminy Warszawa – Białołęka
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu Dz. Nr 88/20 z obrębu 3-13-08, Dz. Nr 39/6 z obrębu 3-13-07, na rzecz Gminy Warszawa – Wawer
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu oznaczonego jako Dz. ew Nr 88/9 z obrębu 3-13-08, Dz. ew Nr 39/13 z obrębu 3-13-07,na rzecz Gminy Warszawa – Wawer
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu oznaczonego jako: Dz. ew. Nr 88/10 z obrębu 3-13-08, Dz. ew Nr 39/7 z obrębu 3-13-07, na rzecz Gminy Warszawa – Wawer
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu oznaczonego jako: Dz. ew Nr 88/12 z obrębu 3-13-08,Dz. ew Nr 39/9 z obrębu 3-13-07,na rzecz Gminy Warszawa – Wawer
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu oznaczonego jako: Dz. ew Nr 88/2, 88/3 z obrębu 3-13-08, Dz. ew Nr 39/1 z obrębu 3-13-07, na rzecz Gminy Warszawa – Wawer
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 42/2 z obrębu 3-07-20, na rzecz Gminy Warszawa – Wawer
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 42/9 z obrębu 3-07-20, na rzecz Gminy Warszawa – Wawer
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Góra Kalwaria, w obrębie 8-04, Dz. Nr 6/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Góra Kalwaria, w obrębie 10-03, Dz. Nr 26/3
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Milew, gmina Kałuszyn Dz. Nr 359/1, 359/2 zajętego pod drogę publiczna (wojewódzką) - Nr 36312 relacji: Milew – Kózki
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie nabycia przez jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntu zajętego pod ul. Legionową, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. Nr 187/3 obręb 6-12-11
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Brwinów prawa własności gruntu, położonego w Brwinowie, zajętego pod ul. Pruszkowską, obręb 12, Dz. ew. Nr 1/8, 1/9
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Słomin, gmina Raszyn, zajętego pod ul. Wierzbową (dz. ewidencyjna nr 224)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Zakrzew, w obrębach Mleczków Kolonia i Zatopolice
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu zajętego pod ul. Górczewską w Warszawie, w dzielnicy Bemowo, oznaczonego jako dz. ew. nr 154/25 w obr. 6-11-03
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym w obrębach: Gończyce i Chotynia (gmina Sobolew) oraz Wólka Ostrożeńska i Samorządki (gmina Górzno) na własność Powiatu Garwolińskiego
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Liw
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Grójec-Miasto, Grójec i Belsk Duży
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Belsk Duży, w obrębie Belsk Mały
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu obręby: Gończyce, Chotynia-gmina Sobolew; Wólka Ostrożeńska i Samorządki gmina Górzno na własność Powiatu Garwolińskiego
Ogłoszenie o postępowaniach prowadzonych: w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu-Żelazna i Kalonka gmina Pilawa na własność Powiatu Garwolińskiego; obręb Skurcza gmina Wilga na własność Województwa Mazowieckiego
Ogłoszenie o postępowaniach prowadzonych w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu-obręb Łosiewice gmina Łochów na własność Powiatu Węgrów; obręb Wierzbice–Guzy gmina Jabłonna Lacka na własność Powiatu Sokołowskiego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Liw obręb Liw: Dz. Nr 1189/3, 1121/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Pruszków, obręb 26, Dz. Nr 167/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Pruszków, obręb 26, Dz. Nr 134/1
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu-Dz. ew. Nr 88/21 obręb 3-13-08, na rzecz Gminy Warszawa–Wawer
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości Dz. Nr 133/1, 136/1, 176/2 gmina Belsk Duży, obręb Belsk Mały
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość Dz. Nr 130/3 gmina Belsk Duży, obręb Belsk Mały
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Grójec-Miasto, obręb Grójec, Dz. ew. Nr 541/1 o powierzchni 0,0019 ha, która posiada nieuregulowany stan prawny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Grójec, obręb Worów, Dz. ew. Nr 265/1 o powierzchni 0,0050 ha, która posiada nieuregulowany stan prawny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Belsk Duży, obręb Odrzywołek, Dz. ew. Nr 240/1 o powierzchni 0,0018 ha, która posiada nieuregulowany stan prawny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Belsk Duży, Odrzywołek, Dz. ew. Nr 306/1 o powierzchni 0,0030 ha, która posiada nieuregulowany stan prawny
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu zajętego pod ul. Górczewską, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, oznaczonego jako Dz. ew. Nr 154/25 obr. 6-11-03
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Słomin, gmina Raszyn, zajętego pod ul. Wierzbową, Dz. Nr 224
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie-Jeziorna, zajętego pod ul. Kolejową obręb 01-13, Dz. ew. Nr 117/1; obręb 01-23, Dz. ew. Nr 8/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości - gmina Zakrzew, obręb Mleczków Kolonia, Dz. Nr 347, 350/2, 571/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, obręb Zatopolice, Dz. Nr 162/2 o powierzchni 0,0173 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębach: Gończyce i Chotynia gmina Sobolew oraz w obrębach: Wólka Ostrożeńska i Samorządki gmina Górzno na własność Powiatu Garwolińskiego
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec oznaczone w ewidencji gruntów, Dz. Nr: 1037/1,1242/4,1242/6, 4626/7 ,4626/4
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Orońsko, obręb Dobrut oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer: 417
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Zakrzew: obręb Wola Taczewska Dz. Nr 198/2, obręb Mleczków Kolonia Dz. Nr 346/2, obręb Gózdek Dz. Nr 102/2, 122/1, 24/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, gmina Trojanów pod drogę publiczną nr 36566 relacji: (Paprotnia)-granica województwa-Mościska-Wola Życka-Trojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Kałuszyn, gmina Kałuszyn Dz. Nr 186 obręb Ryczołek, Dz. Nr 527 obręb Olszewice
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Zakrzew: obręb Mleczków Kolonia Dz. Nr 345, 84, 113/2; obręb Taczów: Dz. Nr 394/6
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy-miasto Konstancin-Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie-Jeziornie, zajętego pod część ul. Gorzowskiej, obręb 01-21, Dz. ew. Nr 30/1
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu położonego w Raszynie, zajętego pod ul. Słowikowskiego, obręb 01-Raszyn, Dz. ew. Nr 524/7 o pow. 0,0095 ha
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w Raszynie, zajętego pod część ul. Słowikowskiego, obręb 01-Raszyn, Dz. ew. Nr 524/4 o pow. 0.0101 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości - powiat nowodworski, gmina Leoncin Dz. Nr 117/7 i 118/3 obręb Grochale Stare i nabycia przez Kampinoski Park Narodowy prawa użytkowania wieczystego
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasto Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu, Konstancin - Jeziorna, zajętego pod część ul. Granicznej Dz. Nr 48/2 o pow. 0,0934 ha
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasto Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie - Jeziornie, zajętego pod część ul. Granicznej obręb 03-10, Dz. Nr 32/1 o pow. 0,1074 ha
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasto Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie - Jeziornie, zajętego pod część ul. Granicznej obręb 03-11, Dz. ew. Nr 48/1 o pow. 0.0218 ha
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasto Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie - Jeziornie, zajętego pod część ul. Granicznej obręb 03-30, Dz. ew. Nr 40/2 o pow. 0.0076 ha
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasto Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu, zajętego pod część ul. Granicznej, Konstancin - Jeziorna obręb 03-08, Dz. ew. Nr 39/2, 39/3, 39/4, 39/5
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasto Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie - Jeziornie, zajętego pod część ul. Granicznej, obręb 03-10, Dz. ew. Nr 32/2 o pow. 0.0016 ha
Ogłoszenie o prowadzonych postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną–drogę wojewódzką,obręby PGR Sikórz,Brudzeń Duży,Parzeń I,Parzeń II,Izabelin,Cegielnia,Sikórz,Turza Wielka
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Łosiewice gmina Łochów na własność Powiatu Węgrowskiego Dz. Nr 109/1
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawach potwierdzenia nabycia przez Gminę Szczawin Kościelny prawa własności gruntów zajętych pod drogi gminne, Dz. Nr 237,143,67,33,14,40,59,97,43,88 Gmina Szczawin Kościelny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek Dz. Nr 42,372,2,90,135 Gmina Sulejówek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność województwa mazowieckiego z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – wojewódzką nr 575 (Dz. Nr 69)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Miasta Sierpc prawa własności gruntu zajętego pod część drogi gminnej nr 3107042, Dz. Nr 1361, 1794 obręb Sierpc, m. Sierpc
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność gminy Szczawin Kościelny z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną nr 0313926, Dz Nr 115 obręb Białka, Dz. Nr 8 obręb Witoldów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Miasta Mińsk Mazowiecki, obręb Mińsk Mazowiecki gmina Mińsk Mazowiecki Dz. Nr 2432 o pow. 0,1468 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność województwa mazowieckiego z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – wojewódzką nr 575 Dz. Nr 123/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Korytnica w obrębie Roguszyn Dz. Nr 89/4 o pow. 0,0020 ha
Ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach-obręb: Bolino, PGR Grodkowo, Marcjanka, Bodzanów, Grabie Polskie jednostka ewidencyjna Wyszogród, Bodzanów,Gąbin–Dz. Nr 166/2, 26/1,161/1,45/1,531/2,531/3, 163/5
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu – nabycie przez Gminę Miasto Gostynin prawa własności gruntu zajętego pod część drogi gminnej nr 31376(powiatowa nr 1455W)„/od dr. nr 577/Czyżew–Nowe Budy”,Obr. Barcik,Gm.Sanniki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego-obręb Kruszyna gmina Trojanów, Dz. Nr 934/1, 935/2, 969/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność gminy Szczawin Kościelny z mocy prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – gminne: gmina Szczawin Kościelny, obręby Białka, Pieryszew, Jesionka
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego, obręb Skurcza gmina Wilga, Dz. Nr 103/4, 103/8, 103/12, 406/2