Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – DROGĘ GMINNĄ POŁOŻONEGO W M. PŁOCK, OBRĘB NR 1 PODOLSZYCE - BOROWICZKI, DZ. NR 2669/2
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone jest, na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia w drodze decyzji, przez Gminę Miasto Płock prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną nr 3101240 „ul. Wilcza” położonego w mieście Płocku,  obręb Nr 1 Podolszyce - Borowiczki - działka nr 2669/2 pow.  0,4756 ha.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16, pok. 308 (tel. 24 235 11 20) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Niniejsze sprawy prowadzone są pod sygnaturą SPN-P.7533.107.2013.

Czas wytworzenia informacji: 2013-12-02 08:50:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-12-02 08:52:49 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 678