Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH MELANÓW, GRABINA I LEWIKÓW GMINA ŁASKARZEW NA WŁASNOŚĆ GMINY ŁASKARZEW
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze - Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymienione grunty zajęte pod drogi publiczne – gminne, stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Łaskarzew :

1. grunt położony w obrębie Melanów gmina Łaskarzew, oznaczony w ewidencji gruntów:

 • jako działka nr 307 o pow. 0,83 ha,
 • jako działka nr 310 o pow. 0,28 ha,

- a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną (gminną) - nr 3661003 relacji (Chotynia) gr. gm. Sobolew – dr woj. 36557 – Melanów;

2. grunt położony w obrębie Grabina gmina Łaskarzew, oznaczony w ewidencji gruntów:

 • jako działka nr 396 o pow. 0,23 ha,
 • jako działka nr 398/1 o pow. 0,16 ha,
 • jako działka nr 406 o pow. 0,79 ha,

- a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną (gminną) - nr 3661001 relacji (dr 532) gr. gm. Garwolin – Grabina – dr 36533.

3. grunt położony w obrębie Lewików gmina Łaskarzew, oznaczony w ewidencji gruntów:

 • jako działka nr 636/1 o pow. 0,26 ha,
 • jako działka nr 636/2 o pow. 0,49 ha,
 • jako działka nr 637/1 o pow. 0,31 ha,
 • jako działka nr 641/1 o pow. 0,17 ha,
 • jako działka nr 641/2 o pow. 0,31 ha,
 • jako działka nr 643 o pow. 0,12 ha,
 • jako działka nr 242 o pow. 0,13 ha,

- a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną (gminną) - nr 3661002 relacji (Samogoszcz) gr. gm. Maciejowice – Lewików – dr woj. 556.

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 110 (tel. 25 632-50-33).  Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą SPN-S 7533.60, 61 i 62.2012.JM

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-04 15:27:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-04 15:29:37 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1264