Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
BIURO INFORMATYKI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - STRONA GŁÓWNA
A A A

Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych - BIR

00-950 Warszawa, plac Bankowy 3/5, tel: 22 695 62 52, pokój nr 401

Dyrektor:

     Edyta Sznajder
     e-mail:
esznajder@mazowieckie.pl 

Sekretariat:

     tel: 22 695 62 52, fax: 22 695 62 60,
     e-mail: bir@mazowieckie.pl
 ,
     wejście "F", pokój nr 401

 

Struktura Biura:

 

Samodzielne Stanowiska Pracy w Delegaturach, w:

 

Do zakresu działania Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych należy, w szczególności:

 1. realizacja zadań, określonych w § 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, zgodnie z zakresem działania;
 2. planowanie zadań biura;
 3. prawidłowe dysponowanie składnikami majątkowymi będącymi własnością Urzędu i pozostającymi na stanie biura;
 4. opiniowanie planów relokacji pracowników Urzędu i przemieszczanie sprzętu komputerowego w zakresie możliwości infrastruktury teleinformatycznej;
 5. planowanie i realizacja zakupów według właściwości oddziału: oprogramowania, sprzętu, urządzeń informatycznych i teleinformatycznych oraz części zamiennych;
 6. zapewnienie sprawnego działania systemów informatycznych Urzędu według właściwości oddziału poprzez:
   a) analizowanie i bilansowanie potrzeb Urzędu w dziedzinie informatyki i teleinformatyki,
   b) nadzór nad realizacją umów z dostawcami i wykonawcami w zakresie teleinformatyki; 
 7. zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu według właściwości oddziału;
 8. podejmowanie działań na rzecz rozwoju informatyki według właściwości oddziału poprzez:
   a)  rozpoznawanie najnowszych trendów w obszarze działalności,
   b) opracowywanie koncepcji rozwoju,
   c) dokonywanie analiz technicznych w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania i systemów informatycznych,
   d) planowanie i przeprowadzanie testów oprogramowania i systemów komputerowych,
   e) opracowywanie dokumentacji merytorycznej i technicznej w zakresie realizowanych zadań,
   f) odbiór zakupionego sprzętu komputerowego, oprogramowania, systemów oraz usług teleinformatycznych. 
Czas wytworzenia informacji: 2014-10-17 08:21:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-03 13:14:00 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2014-10-17 10:16:38 Osoba modyfikująca informację: Bartłomiej Kozłowski
  ilość odwiedzin: 20939