Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ KONTROLI II WK-II
A A A

Oddział Kontroli II - WK-II

Kierownik:

Anna Pietrzak

Telefon: 22 695 72 48,
pokój nr 313
e-mail: apietrzak@mazowieckie.pl

Zastępca Kierownika:

Magda Fijalska

Telefon: 22 695 72 41,
pokój nr 314
e-mail: mfijalska@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. prowadzenie kontroli działalności zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz jednostek podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę;

 2. realizacja kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

 3. prowadzenie kontroli zadań z zakresu zapewnienia świadczeń profilaktyczno-leczniczych kobietom oraz kobietom w okresie ciąży i połogu w poradniach dla kobiet;

 4. prowadzenie kontroli zadań z zakresu przebiegu stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;

 5. prowadzenie kontroli zadań z zakresu wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa;

 6. prowadzenie kontroli zadań z zakresu spełniania wymagań przez podmioty ubiegające się o wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej;

 7. prowadzenie kontroli jednostek współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego, dysponentów jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz podmiotów prowadzacych kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy;

 8. prowadzenie kontroli zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej;

 9. prowadzenie kontroli ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;

 10. prowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia;

 11. prowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy;

 12. prowadzenie kontroli wewnętrznych w Wydziałach poprzez badanie sposobu wykonywania przypisanych im zadań;

 13. opracowywanie i przedkladanie Wojewodzie rocznego planu kontroli wewnętrznych;

 14. monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do jednostek kontrolowanych oraz Wydziałów Urzędu, poprzez analizę treści odpowiedzi udzielanych na wystapienia.

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-22 14:06:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Marcin Sobejko
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-14 12:02:18 Osoba udostępniająca informację: Marcin Sobejko
Czas modyfikacji informacji: 2014-10-22 14:07:03 Osoba modyfikująca informację: Dominika Nobis
  ilość odwiedzin: 34985