Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO W DNIU 30.09.2013 R. DECYZJI NR 512/13, ZNAK: WIŚ-I.7821.27.3.2013.AK1, UTRZYMUJĄCEJ W MOCY DECYZJĘ 3/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO
A A A

                      
      
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Działając na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zwanej dalej „Kpa”,

zawiadamiam,

    o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 30 września  2013 r. decyzji Nr 512/13, znak:  WIŚ-I.7821.27.3.2013.AK1, utrzymującej w mocy decyzję 3/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 17 czerwca 2013 r., znak: AB.6740.3.2013, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia Gminie Miastu Nowy Dwór Mazowiecki na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej /ul. Żwirowej/ w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z oświetleniem oraz realizacją elementów eksploatacyjnych dróg na działkach o nr ew.:20/2, 20/1, 76/2, 76/3, 74* (74/2, 74/1), 72/1, 70/1, 69/3, 60/1, 19/8, 94* (94/1, 94/2), 90* (90/2, 90/1), 89/1, 88/1, 87/1, 86/3, 85/1, 83/1, 82/1, 81* (81/3, 81/4), 79* (79/1, 79/2), 78/1, 77/1 w obrębie 4-03 w Nowym Dworze Mazowieckim (*działka podlegająca podziałowi - pogrubioną czcionką oznaczono działkę przeznaczoną pod planowaną inwestycję),

 oraz informuję,


o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią tej decyzji w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5, II piętro, wejście F od Al. Solidarności, pokój nr 500, w godzinach:  poniedziałki 12-16; środy 8-12, piątki 8-12; tel. 22  695-65-10.
    Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   Pouczenie


    Na decyzję stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

WIŚ-I.7821.27.3.2013.AK1

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-10-07 13:06:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-10-07 13:10:17 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 718