Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
PORADNIK KLIENTA WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY - STRONA GŁÓWNA
A A A

 
Poradnik klienta Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Sprawy z zakresu specjalistycznej administracji architektoniczno-budowlanej:

 1. Pozwolenie na budowę
 2. Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę
 3. Przeniesienie pozwolenia na budowę
 4. Zmiana pozwolenia na budowę
 5. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 6. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 7. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
 8. Lokalizacja przedsięwzięcia EURO 2012
 9. Ustalenie lokalizacji linii kolejowej
 10. Warunki zabudowy na terenach zamknięty
 11. Zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 12. Zezwolenia na realizację inwestycji lotniskowej

Nr konta na które należy dokonać opłaty skarbowej:
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa  ul. Nowogrodzka 43
City Bank Handlowy  60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego:

 1. Lokalizacja inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

Sprawy z zakresu mieszkalnictwa:

 1. Skreślenie z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
 2. Ustalanie wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie mazowieckim
 3. Obsługa listy kandydatów do Spółdzielni Mieszkaniowych prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego

Sprawy z zakresu komunikacji i transportu drogowego:

 1. Rejestracja czasowa pojazdów dyplomatycznych (wydanie karty)
 2. Rejestracja stała pojazdów dyplomatycznych (rejestracja pojazdu)
 3. Rejestracja stała pojazdów dyplomatycznych (wyrejestrowanie pojazdu)
 4. Zaświadczenie dotyczące zwrotu tablic dyplomatycznych
 5. Umieszczanie tabliczki znamionowej zastępczej
 6. Uzgadnianie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego pielgrzymek
 7. Wpisywanie do ewidencji instruktorów techniki jazdy 
 8. Wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
 9. Wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
 10. Testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E
 11. Przekazywanie przez kierowników ośrodków szkolenia informacji dotyczących danych, o których mowa w art. 39e ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym

Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym:

 1. Wyegzekwowanie obowiązku określonego w tytule wykonawczym
 2. Badanie dopuszczalności egzekucji – zwrot tytułu wykonawczego wierzycielowi
 3. Uzyskanie stanowiska wierzyciela w przedmiocie zgłoszonych zarzutów i jego rozpatrzenie
 4. Wydanie postanowienia w sprawie zgłoszonych zarzutów
 5. Ustosunkowanie się organu egzekucyjnego do wniosku zobowiązanego o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w związku ze zgłoszeniem zarzutów
 6. Rozpatrzenie żądania wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa
 7. Rozpatrzenie wniosku zobowiązanego o odstąpienie od czynności egzekucyjnych
 8. Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 9. Rozpatrzenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego
 10. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Sprawy z zakresu gospodarki:

 1. Uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.pdf
dokument nie dostępny do pobrania
Zaświadczenie o zarejestrowaniu książeczki mieszkaniowej.pdf
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.pdf
wniosek o ustalenie lokalizacji inwetycji celu publicznego.pdf
wniosek o ustalenie warunków zabudowy na terenie zamkniętym.pdf
Czas wytworzenia informacji: 2015-05-14 15:37:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Robert Stosio
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-23 10:21:36 Osoba udostępniająca informację: Robert Stosio
Czas modyfikacji informacji: 2015-05-14 15:38:51 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 15737