Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (DZ. NR 34 I 15)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Bulkowo prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną:

- część drogi gminnej nr 310613 „Butary - Pilichowo”(obecnie: nr 290413 W)”działka nr 34 o pow. 0,43 ha położona w obrębie Gniewkowo, jednostka ewidencyjna Bulkowo,

- część drogi gminnej nr 310614 „Gniewkowo – droga wojewódzka nr 216”(obecnie: nr 290414 W)” działki nr 15 o pow. 0,19 ha położona w obrębie Gniewkowo, jednostka ewidencyjna Bulkowo

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 326 do Nr 327 (znak SPN-P.7533.139-140.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej                        w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-28 14:55:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-09-28 14:55:55 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1352