Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ.II.MP2.7119-D/324/10 (SMS) OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WYDANIU POSTANOWIENIA NR 227/2014 O ODMOWIE PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA-DOT.INWESTYCJI DROGOWEJ"BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 631 W CIĄGU ULIC MARSA -GRANICA MIASTA (KM 0+00-KM4+
A A A

                   OBWIESZCZENIE WOJEWODY  MAZOWIECKIEGO

     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1194 t.j.), zawiadamia się, że w dniu  21 maja 2014 r. zostało wydane postanowienie Nr 227/2014 o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie zmiany, na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 t.j.), decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 21/10 znakWIŚ.II.MP2.7119-D/324/10 z dnia 18 listopada 2010 r.  zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: „budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa- granica miasta (km 0+000 – km 4+820,93) – Etap I (od ul. Naddnieprzańskiej do skrzyżowania ulic Marsa-Rekrucka- Żołnierska) – kategoria obiektów budowlanych XXV, XXVI, XXVIII. Zakres zmiany zlokalizowany w Warszawie w dzielnicy Rembertów obręb 3-07-09 na działkach nr ew.: 314/1, 315/1, 316/2, 317/1, 388/1, 388/2, 388/3, 384/4, dotyczy charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, tj. rozwiązania zamiennego ekranu akustycznego 1P na odcinku od km 0+405 do km 0+562.
     Inwestorem przedsięwzięcia jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Na niniejsze postanowienie stronom służy prawo do wniesienia zażalenia w terminie  7 dni od dnia doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   znak sprawy: WIŚ.II.MP2.7119-D/324/10 (SMS)

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-25 15:32:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-25 15:34:29 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 436