Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-R.7820.4.1.2014.EK OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WYDANIU W DNIU 22 MAJA 2014 DECYZJI NR 48/2014 O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH DLA INWESTYCJI PN."BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI JAGODNO W KM 1+928-3+500,
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010r., Nr 143, poz. 963 z późn. zm.), niniejszym informuję, że w sprawie wszczętej w dniu 11 marca 2014 roku, na wniosek Inwestora, Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Czesława Kwietnia, Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddziału w Radomiu, ul. Wernera 4a, 26-600 Radom, w dniu 22 maja 2014 roku została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 48/2014, o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.:

 

„Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk - czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa”, zlokalizowanej na terenie działek w granicach powiatu radomskiego, województwa mazowieckiego, wg. poniższego zestawienia - kategoria obiektu budowlanego XXIV, XXVII.

 

Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu – zbiornika wodnego:

a)  numery ewidencyjne działek, które przechodzą w całości pod projektowaną inwestycję znajdujące się w liniach rozgraniczających projektowanego zbiornika (numer działki podkreślony – działka stanowiąca własność Skarbu Państwa; numer działki podkreślony* – działka stanowiąca wody płynące):

 

obręb Domaniów - 4/2, 5/2, 1, 8, 4/3, 9/1, 9/5, 5/1, 7, 4/4, 9/4, 9/2, 4/5, 2/1, 2/2, 3, 317/1;

 

obręb Jabłonna - 156/2, 158/6, 157/2, 161/2, 176/1, 176/4, 175/2, 164/3, 166/3, 154/2, 167/3, 168/2, 169/2, 174, 170/4, 170/1, 160/9, 160/7, 160/5, 177/6, 165/4, 165/6, 155/6, 163/2, 177/4, 172/2, 159/1, 155/4, 148/6, 149/9, 159/4, 162/2, 158/4, 171/2, 173/4, 173/6, 193/1*, 193/2*, 193/3*, 193/4*, 193/5*, 193/6*, 156/1*, 158/5*, 148/7*, 157/1*, 161/1*, 176/3*, 175/1*, 164/1*, 164/2*, 166/1*, 166/2*, 154/1*, 167/1*, 167/2*, 168/1*, 169/1*, 149/4*, 170/3*, 160/8*, 160/6*, 160/4*, 150/3*, 177/5*, 165/3*, 165/5*, 152/3*, 155/5*, 158/3*, 153/1*, 171/1*, 173/3*, 173/5*, 150/5*, 163/1*, 178/2*, 178/3*, 178/4*, 178/5*, 178/6*, 177/3*, 172/1*, 151/1*, 152/5*, 155/3*, 148/5*, 149/8*, 149/6*, 159/3*, 194/1*, 148/9*, 162/1*;

 

obręb Jagodno - 15/2, 16/1, 13/3, 17, 10/2, 8, 16/2, 6/2, 12/3, 2/4, 4/2, 14/3, 3/2, 5, 11, 7, 9/2, 15/1*, 13/2*, 10/1*, 6/1*, 12/2*, 2/1*, 2/2*, 2/3*, 4/1*, 14/1*, 14/2*, 3/1*, 9/1*, 56*;

 

obręb Stary Młyn - 15/1, 15/2, 15/3, 75/3, 70/2*;

 

obręb Słowików – 43/3, 43/4, 38/1, 38/5, 39/5, 40/11, 39/2, 40/5, 41/5, 30/11, 38/2, 30/12, 38/3, 38/4, 41/3, 40/7, 30/13, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 95/4*, 44/7;

 

obręb Wrzos - 168/22, 168/8, 168/19, 168/21, 179/10*.

 

b)  przed nawiasem dotychczasowy nr ewidencyjny działki, w nawiasach – numery działek po podziale: numer tłustym drukiem – działka przeznaczona pod inwestycję, niewytłuszczonym drukiem – działka pozostająca przy obecnym właścicielu, numer działki podkreślony – działka stanowiąca własność Skarbu Państwa:

 

obręb Domaniów - 12/1 (12/5, 12/6), 18 (18/1, 18/2), 13 (13/1, 13/2), 25 (25/1, 25/2), 33/2 (33/5, 33/6), 34/1 (34/3, 34/4), 21 (21/1, 21/2), 34/2 (34/5, 34/6), 31 (31/1, 31/2), 32 (32/1, 32/2), 15/3 (15/9, 15/10), 28 (28/1, 28/2), 16 (16/1, 16/2), 15/2 (15/7, 15/8), 29 (29/1, 29/2), 66/2 (66/5, 66/6), 67/4 (67/7, 67/8), 10 (10/2, 10/1), 19 (19/1, 19/2), 15/1 (15/5, 15/6), 26 (26/1, 26/2), 15/4 (15/11, 15/12), 27 (27/1, 27/2), 22 (22/1, 22/2), 24 (24/1, 24/2), 33/1 (33/3, 33/4), 36 (36/1, 36/2), 302 (302/1, 302/3, 302/2), 23 (23/1, 23/2), 17 (17/1, 17/2), 30 (30/1, 30/2), 20 (20/1, 20/2), 11 (11/1, 11/2), 35 (35/1, 35/2), 67/2 (67/5, 67/6), 14 (14/1, 14/2), 12/4 (12/7, 12/8), 12/3 (12/9, 12/10);

 

obręb Jabłonna - 140/1 (140/5, 140/4), 146/4 (146/12, 146/11), 146/3 (146/10, 146/9), 143 (143/2, 143/1), 148/8 (148/14, 148/13), 146/1 (146/6, 146/5), 146/2 (146/8, 146/7), 140/2 (140/8, 140/7), 145 (145/2, 145/1), 137/3 (137/5, 137/4), 137/2 (137/7, 137/6), 137/1 (137/9, 137/8), 144/1 (144/6, 144/5), 144/2 (144/4, 144/3), 135 (135/2, 135/1), 149/5 (149/11, 149/10), 142 (142/2, 142/1), 139 (139/2, 139/1), 140/3 (140/10, 140/9), 141/2 (141/4, 141/3), 150/4 (150/8, 150/7), 152/4 (152/8, 152/7), 138 (138/2, 138/1), 178/7 (178/9, 178/8, 178/10), 136 (136/2, 136/1), 141/1 (141/6, 141/5), 150/6 (150/10, 150/9), 151/2 (151/4, 151/3), 152/6 (152/10, 152/9), 194/2 (194/4, 194/3), 149/7 (149/13, 149/12), 148/10 (148/12, 148/11), 153/2 (153/4, 153/3), 134 (134/2, 134/1), 195 (195/2, 195/1);

 

obręb Jagodno - 33/1 (33/3, 33/4), 29/1 (29/2, 29/3), 34 (34/1, 34/2), 26 (26/1, 26/2), 33/2 (33/5, 33/6), 24 (24/3, 24/4), 28/1 (28/2, 28/3), 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 19/2), 20 (20/1, 20/2, 20/3), 54 (54/1, 54/2), 21 (21/1, 21/2), 22 (22/1, 22/2), 23 (23/1, 23/2), 30 (30/1, 30/2), 25 (25/1, 25/2), 27/2 (27/3, 27/4);

 

obręb Potkanna - 116/5 (116/8, 116/9);

 

obręb Stary Młyn - 75/1 (75/5, 75/6), 15/8 (15/9, 15/10);

 

obręb Słowików – 43/5 (43/8, 43/7), 40/12 (40/14, 40/13), 40/3 (40/16, 40/15), 40/6 (40/20, 40/19), 41/4 (41/8, 41/7), 40/8 (40/18, 40/17).

 

Przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Od powyższej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie   14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział    w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 205 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -16.00).

 

WIŚ-R.7820.4.1.2014.EK

Czas wytworzenia informacji: 2014-05-27 11:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-05-27 11:19:29 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 356