Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ SKARG I WNIOSKÓW WK-III
A A A

Oddział Skarg i Wniosków - WK-III

Kierownik:

Sławomir Kościukiewicz

Telefon: 22 695 72 18,
pokój nr 321
e-mail: skosciukiewicz@mazowieckie.pl

Zakres działania:

  1. prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków wpływających do Urzędu, w tym ewidencjonowanie petycji w rozumieniu art. 221 kpa;  

  2. gromadzenie kopii odpowiedzi udzielonych na skargi, wnioski i petycje wpływających do Urzędu;

  3. kwalifikowanie skarg, wniosków i petycji w rozumieniu przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz kierowanie ich do rozpatrzenia we własnym zakresie lub przekazanie do innych wydziałów Urzędu i jednostek organizacyjnych;

  4. rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji skierowanych do Wydziału oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w tych sprawach;

  5. przygotowanie odpowiedzi na pisma skierowane do Urzędu w sprawach zleconych przez Kierownictwo Urzędu;

  6. koordynacja i nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg, wniosków i petycji przez Wydziały;

  7. monitoring terminowości i poprawności załatwiania skarg, wniosków i petycji skierowanych do rozpatrzenia przez Wydziały, zespolone inspekcje, służby i straże wojewódzkie oraz jednostki podporządkowane Wojewodzie;

  8. dokonywanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie, zespolonych inspekcjach, służbach i strażach wojewódzkich oraz innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie;

  9. sprawowanie nadzoru nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg, wniosków i petycji przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne, zgodnie z art. 258 § 1 pkt 5 kpa;

  10. dokonywanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i petycji przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne, zgodnie z art. 259 § 1 kpa.

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-22 14:13:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Marcin Sobejko
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-14 11:51:30 Osoba udostępniająca informację: Marcin Sobejko
Czas modyfikacji informacji: 2014-10-22 14:14:00 Osoba modyfikująca informację: Dominika Nobis
  ilość odwiedzin: 34758