Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ, POŁOŻONEGO W GMINIE STAROŹREBY (DZIAŁKI NR 192/2, 128/1, 128/6, 151/4, 151/5, 151/10, 151/15)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Płocki prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną –  część drogi powiatowej: 31 210 „Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby” (obecnie: nr 2928 W), położonych w gminie  Staroźreby oznaczonych na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Płocku w dniu 11 lutego 2009 r. nr ewidencyjny 2651-37/08  jako:
- działka nr 192/2 o pow. 0,4222 ha,
- działka nr 128/1 o pow. 0,3148 ha,
- działka nr 128/6 o pow. 0,0069 ha,
- działka nr 151/4 o pow. 0,0221 ha,
- działka nr 151/5 o pow. 0,0099 ha,
- działka nr 151/10 o pow. 0,0698 ha,
- działka nr 151/15 o pow. 0,0079 ha,
- działka nr 151/17 o pow. 0,0082 ha.
Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 421 do Nr 428  (znak SPN-P.7533.116-119-125.2012 ) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 212).

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-04 16:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-01-04 16:18:58 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1172