Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁĄ
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, iż grunty położone w obrębach Stara Biała, Kamionki, Dziarnowo oraz Proboszczewice Stare, jednostka ewidencyjna Stara Biała, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne nr 55/2 o pow. 1,82 ha(obręb Stara Biała – zajęta pod drogę publiczną – drogę gminną nr 313605 „  Miłodróż –  Stara Biała” / obecnie: nr 291306 W /),  nr 9/1 o pow. 1,82 ha i nr 9/3 o pow. 0,03 ha (obręb Kamionki – zajęta pod drogę publiczną – drogę gminną nr 313604 „Włoczewo – Kamionki”/obecnie: nr 291322 W), nr 209/2 o pow. 1,0523 ha ( obręb Dziarnowo – zajęta pod drogę publiczną – drogę gminną nr 313612 „Dziarnowo – Nowe Bronowo ” / obecnie: nr 291307 W/)  oraz nr 336 o pow. 0,37 ha (obręb Proboszczewice Stare – zajęta pod drogę publiczną – drogę gminną nr 313608 „ Nowe Proboszczewice – droga wojewódzka nr 190”/ obecnie: nr 291304 W/), stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Gminy Stara Biała.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 201 (tel.24 262-31-43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.6-9.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-07 12:23:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-03-07 12:25:17 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1134