Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W GMINIE PRZYSUCHA, W OBRĘBIE GLINIEC, DZ. EW. NR 543/6 O POWIERZCHNI 0,0025 HA, KTÓRA POSIADA NIEUREGULOWANY STAN PRAWNY
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

– informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Przysucha, w obrębie Gliniec, oznaczoną jako działka ew. nr 543/6 o powierzchni 0,0025 ha, która posiada nieuregulowany stan prawny.

W/w nieruchomość stała się własnością Województwa Mazowieckiego zgodnie
z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2012 z dnia 9 stycznia 2012r., znak: WIŚ-II.7820.2.485.2011.SMS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów-Przysucha-Szydłowiec-Wierzbica na odcinkach od 10+195 do km 10+972, od km 11+400 do km 11+860, od km 12+400 do km 13+190, od km 13+770 do km 17+150, od km 18+400 do km 19+667, na terenie powiatu przysuskiego, (gminy: Potworów, Przysucha) województwa mazowieckiego” – kategoria obiektów budowlanych XXV, XVI, XXVIII.

Jednocześnie informuję strony postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 300A.

Czas wytworzenia informacji: 2013-10-23 09:18:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-10-23 09:19:56 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 611