Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O PROWADZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POTWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ S. P. GRUNTU POŁOŻONEGO W POWIECIE KOZIENICKIM (GM. KOZIENICE)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia:

1) nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Janików – Świerże Górne, położonego w powiecie kozienickim, gmina Kozienice, oznaczonego jako dz. ew. nr 237/2 o pow. 0.0663 ha z obrębu Nr 0001, Aleksandrówka;

2) nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie 1) wraz z nabyciem z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Wobec powyższego informuję, iż osobom, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Oddział Uwłaszczeń pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa 

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości, wydana zostanie decyzja potwierdzająca w/w prawa.

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-19 11:00:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-03-19 11:02:24 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 972