Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY W OSTROŁĘCE WI-O
A A A

Oddział Infrastruktury  WI-O

Kierownik:

Joanna Pokora
Telefon: 29 746 62 63, 
Faks: 29 746 62 65,
pok. 35
e-mail: jpokora@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej:

  1. Rozpatrywanie spraw określonych w przepisach Prawa budowlanego, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji;
  2. Rozpatrywanie spraw określonych w przepisach Prawa budowlanego, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starostów.

Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - nadzór specjalistyczny:

  1. Przygotowywanie pozwoleń na budowę obiektów i na prowadzenie robót budowlanych: hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulujących, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich,wraz z obiektami towarzyszącymi;
  2. Przygotowywanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich, na wniosek właściwego zarządcy drogi;
  3. Przygotowywanie pozwoleń na budowę obiektów i na prowadzenie robót budowlanych: dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu nie związanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek.

Z zakresu zagospodarowania przestrzennego:

  1. Współpraca przy sporządzaniu studium, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wyrażanie opinii, składanie wniosków i udostępnianie informacji;
  2. Uzgadnianie projektu studium i planu miejscowego w zakresie zgodności  z zadaniami rządowymi;
  3. Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi.
Czas wytworzenia informacji: 2014-09-11 12:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Robert Stosio
Czas udostępnienia informacji: 2009-05-08 13:51:46 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2014-09-11 12:45:15 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 34959