Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ LEGALIZACJI POBYTU II - WSC-III
A A A

Oddział Legalizacji Pobytu II - WSC-III

 

Kierownik:

Łukasz Kowalczyk
pokój nr 45
e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl
faks: 22 831 53 73

 

Zakres działania:

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w tym:
  • przyjmowanie wniosków:
   • o przedłużenie wiz pobytowych,
   • o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały i na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
   • o dokonanie wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
   • o wymianę karty pobytu, dokumentów podróży i dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców,
  • rejestracja w SI Pobyt.
 2. Prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz członków ich rodzin na terytorium RP:
  • zarejestrowanie pobytu, odmowa zarejestrowania, unieważnienie zarejestrowania,
  • wydanie, odmowa i unieważnienie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  • wydanie, odmowa i unieważnienie dokumentu potwierdzająćego prawo stałego pobytu obywatela UE i karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.
 3. Współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców.
 4. Współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu.
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Czas wytworzenia informacji: 2015-04-14 08:26:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Lewandowski
Czas udostępnienia informacji: 2011-01-10 11:17:21 Osoba udostępniająca informację: Michał Lewandowski
Czas modyfikacji informacji: 2015-04-14 08:29:19 Osoba modyfikująca informację: Laura Falińska
  ilość odwiedzin: 35401