Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, POŁOŻONYCH W OBRĘBACH ŻELAZNA I KALONKA GM. PILAWA NA WŁASNOŚĆ POW. GARWOLIŃSKIEGO ORAZ W OBRĘBIE SKURCZA GM. WILGA NA WŁASNOŚĆ WOJ. MAZOWIECKI
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Siedlcach prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną – wojewódzką Nr 36 522 relacji: Żelazna – Kalonka – Starogród, stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Powiatu Garwolińskiego oraz iż niżej wymieniony grunt zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną – krajową Nr 801 relacji: Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy, stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego:

  • grunt położony w obrębie Żelazna gmina Pilawa, oznaczony jako działki: nr 455 o pow. 0,24 ha i nr 446 o pow. 0,22 ha,
  • grunt położony w obrębie Kalonka gmina Pilawa, oznaczony jako działki: nr 1059 o pow. 0,39 ha, nr 1061 o pow. 0,39 ha i nr 1071/1 o pow. 0,96 ha,
  • grunt położony w obrębie Skurcza gmina Wilga, oznaczony jako działki: nr 103/4 o pow. 0,4416 ha, nr 103/8 o pow. 0,0190 ha i nr 103/12 o pow. 0,7094 ha,
  • grunt położony w obrębie Skurcza gmina Wilga, oznaczony jako działka nr 406/2 o pow. 0,0290 ha.

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 110 (tel. 25 632-50-33).  

Niniejsze sprawy są prowadzone pod sygnaturą:

SPN-S 7533.315.2014.A.P-W,
SPN-S 7533.316.2014.A.P-W,
SPN-S 7533.351.2014.A.P-W,
SPN-S 7533.352.2014.A.P-W.

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-05 21:23:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2014-10-05 19:28:04 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: 2014-10-05 21:31:25 Osoba modyfikująca informację: Dariusz Górecki
  ilość odwiedzin: 220