Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE ZAKRZEW
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194  z późn. zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Zakrzew obrębie:

1. Dąbrówka Podłężna oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer:
• 257\3  o powierzchni  0,1118 ha
• 135\4  o powierzchni  0,1773 ha
• 448\3  o powierzchni  0,0265 ha
• 462\2  o powierzchni  0,4600 ha
• 466\3  o powierzchni  0,0302 ha
• 477\7  o powierzchni  0,1004 ha
• 520\2  o powierzchni  0,0378 ha
• 535\3  o powierzchni  0,0214 ha

2. Gózdek oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer:
• 25\2 o powierzchni  1,5979 ha
• 26\1 o powierzchni  0,0141 ha
• 86\1 o powierzchni  0,1606 ha
• 125\2 o powierzchni  0,0534ha
• 125\4 o powierzchni  0,0072 ha

3. Mleczków Kolonia oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer:
• 2 o powierzchni  0,1800 ha
• 4 o powierzchni  0,1700 ha
• 24/2 o powierzchni  0,1721 ha
• 48/2 o powierzchni  0,1882 ha
• 96/2 o powierzchni  0,2135 ha
• 97 o powierzchni  0,1900 ha
• 213/2 o powierzchni  0,3050 ha
• 289/2 o powierzchni  0,0056 ha
• 335 o powierzchni  0,0200 ha
• 351/2 o powierzchni  0,0797 ha

4. Taczów oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer:
• 114/3 o powierzchni  0,0435 ha
• 132/2 o powierzchni  0,1327 ha
• 261/3 o powierzchni  0,0297 ha
• 264/2 o powierzchni  0,1742 ha
• 321/3 o powierzchni  0,0423 ha
• 402\2 o powierzchni  0,1408 ha

5. Wola Taczewska oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer:
• 268\2 o powierzchni  0,0662 ha

6. Zatopolice oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer:
• 4/6 o powierzchni  0,0183 ha
• 164/2 o powierzchni  0,1086 ha
• 170/2 o powierzchni  0,2603 ha
• 172/2 o powierzchni  0,0035 ha
• 173/3 o powierzchni  0,4190 ha
• 179/2 o powierzchni  0,0203 ha
• 180 o powierzchni  0,2500 ha
• 181/2 o powierzchni  0,0099 ha

które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem 24 listopada 2011r. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – ETAP I od km 0+000.00 do km 22+350.00”.

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-08 14:29:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-08 14:31:18 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1428