Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE NR 7, OBRĘBIE NR 3, NR 5, NR 4, OBRĘBIE NR 7, GMINA MIASTO SULEJÓWEK NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajęty pod część ulicy Aleksandra Fredy, ulicy Poprzecznej i ulicy Brzozowej, stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku  własnością  Gminy Miasta Sulejówek:

  • grunt położony w obrębie Nr 7 Gmina Miasta Sulejówek, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 72 o pow. 0,0879 ha a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod część ulicy Aleksandra Fredry w Sulejówku,
  • grunt położony w obrębie Nr 3 Gmina Miasta Sulejówek, oznaczony w ewidencji gruntów  jako działka nr 35 o pow. 0,0412 ha, grunt położony w obrębie Nr 5 Gmina Miasta Sulejówek, oznaczony w ewidencji gruntów  jako działka nr 173 o pow. 0,0845 ha i nr 39 o pow. 0,0723 ha, grunt położony w obrębie Nr 4 Gmina Miasta Sulejówek, oznaczony w ewidencji gruntów  jako działka nr 73/2 o pow. 0,2685 ha, a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod część ulicy Poprzecznej w Sulejówku,
  • grunt położony w obrębie Nr 7 Gmina Miasta Sulejówek, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 24 o pow. 0,1014 ha a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod część ulicy Brzozowej w Sulejówku.

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności  do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 110 (tel. 25 632-50-33).

Niniejsze sprawy są prowadzone pod sygnaturą:  SPN-S 7533.42.2013.A.P-W, SPN-S 7533.43.2013.A.P-W, SPN-S 7533.44.2013.A.P-W.
 

Czas wytworzenia informacji: 2013-06-11 08:59:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-06-11 09:03:25 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 723