Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W OBRĘBIE BĄDKOWO KOŚCIELNE, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 161/2 PRZEJĘTĄ POD ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 687), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Bądkowo Kościelne, gm. Brudzeń Duży, oznaczoną jako działka nr 161/2 o pow. 0,0048 ha,

która stała się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 16 stycznia 2013 r. na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2011r. nr WIŚ-P.7820.2.3.2011.TM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559, relacji granica województwa – Brudzeń Duży – Sikórz – Płock na odcinku od km 30+088 do km 32+076 – przejście przez m. Brudzeń Duży” utrzymanej w tej części decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. znak; BOII-4eg/sg-772-149-32/11/12/13.

Zgodnie z ww. decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości ww. działka powstała z podziału działki nr 161 o pow. 0,19 ha. Sygnatura akt sprawy: SPN-P.7724/226/10.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16 , pok. 308 (tel. 24 235-11-20) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7570.74.2013.

Czas wytworzenia informacji: 2014-01-22 15:10:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2014-01-22 15:12:59 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 563